Rất nhiều câu hỏi tư vấn đặt ra: ngành sinh học và công nghệ sinh học khác nhau như thế nào? Nganh sinh hoc có bao nhiêu chuyên ngành? Học và làm gì ở khoa sinh học...

Tìm hiểu ngành sinh học:

Ngành sinh học nói chung và công nghệ sinh học nói riêng là 2 ngành có phạm trù nghiên cứu giống nhau. Chỉ khác ở chỗ Sinh Học được đào tạo và hành Nghề rộng khắp... Bạn có thể làm sư phạm sinh học... còn công nghệ sinh học thì phạm trù hẹp hơn... Học ngành sinh học ra trường làm bên ngành công nghệ sinh học vẫn rất "ô kê" các bạn nhé!


Học ngành SInh học được đào tạo các kiến thức cơ bản về Sinh học đại cương và tất cả các chuyên ngành cơ bản (Di truyền, Tiến hóa, SInh thái, ĐV có xương sống, ĐV không xương sống, Sinh lí ĐV, Sinh học người, Sinh học phân tử, Mô phôi-TB), còn công nghệ Sinh học thì đào tạo sâu về các môn có ứng dụng (sinh lí TV, Di truyền học, Hóa sinh học, VSV học công nghiệp, Sinh học phân tử, Mô phôi TB). Nên cơ hội việc làm của ngành Sinh học rộng hơn công nghệ Sinh học

Ngành sinh học thi khối gì?

Ngành sinh học thi khối B. Thời gian đào tạo 4 năm (trình độ Đại Học) Cấp bằng cử nhân sinh học. Mã ngành sinh học: D420101

Ngành sinh học học những gì?

Ngành sinh học có 31 học phần bắt buộc gồm:
- 17 kiến thức giáo dục đại cương
- 14 kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 6 cơ sở ngành và 8 kiến t hức của ngành

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:
1. Hóa học phân tích
2. Hóa học hữu cơ
3. Thực tập hóa học phân tích
4. Tế bào học
5. Sinh học phân tử
6. Tiến hóa và đa dạng sinh học
7. Khoa học trái đất
8. Thực vật học
9. Động vật học
10. Hóa sinh học
11. Di chuyền học
12. Vi sinh vật học
13. Sinh thái học
14. Ứng dụng tin học trong sinh học
15. Thực tập thiên nhiên

Học ngành sinh học tốt nghiệp ra trường làm gì?
-    Hoạt động trên các lĩnh vực chuyên môn về Vi sinh vật học và Công nghệ sinh học trong các cơ quan như Sở Khoa học-Công nghệ, Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp và PTNT; Các cơ quan kiểm tra chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.
-    Các cơ quan, xí nghiệp chế biến và bảo quản nông-thủy sản, sản xuất thực phẩm và dược phẩm, giống vi sinh vật. Các công ty tư vấn đầu tư về Vi sinh vật học và Công nghệ sinh học.
-    Các Trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Vi sinh vật học và Công nghệ sinh học.
-    Các doanh nghiệp trong và ngoài nước liên quan đến ngành Vi sinh vật học và Công nghệ sinh học
Tổng hợp

Hãy like hoặc share để thảo luận cùng bạn bè!

Hãy để lại ý kiến bình luận của bạn cho chúng tôi được biết, và hoàn thiện hơn nữa!

Share
Additional Info

Kênh Tìm Việc

ads