Nhiều thí sinh học tốt môn lịch sử nhưng lại muốn thi và xét tuyển khối A, có người học giỏi môn hóa lại muốn học các ngành nghề khối C... Tất cả các khối thi đại học xét tuyển 2018 sẽ được cập nhật mới nhất tại đây...

Hiện nay các khối thi đại học Tuyển sinh 2018 đã thay đổi khá nhiều. Theo như quy chế thi THPT quốc gia xét tuyển đại học năm 2018 sẽ có những khối thi sau đây:

Danh sách các khối thi vào các trường đại học năm 2018

Dưới đây là những khối thi đại học đã được thay đổi và chính xác nhất. Các em học sinh có bất kỳ câu hỏi tư vấn nào xin vui lòng "đặt câu hỏi" để có được cáccó thay đổi nhằm phù hợp với các môn mà các trường dùng để xét tuyển vào các ngành, nghề học đại học của thí sinh. Trong đó, tùy từng trường xây dựng phương án tuyển sinh chung hoặc riêng mà có những khối thi phù hợp năm 2018:

Các khối thi đại học, cao đẳng 2018, 2019

Trong năm 2018, tất cả các khối thi đại học vẫn dựa trên cơ bản A, B, C, D. Bộ GD&ĐT đã có nhiều thay đổi phù hợp hơn về khối thi nhằm đưa thêm nhiều sự lựa chọn ngành nghề sát với thực tế, lực học các môn thi... 

Xem thêm: so sánh các khối thi đại học 2017

Khối A gồm những môn thi xét tuyển thuộc ngành nào?

Hầu hết các chuyên ngành thuộc khối A học về các ngành kĩ thuật, Bách Khoa, Tự nhiên... trong đó tiêu biểu gồm các trường như Đại học Bách Khoa, Đại học Công nghiệp, Đại học Khoa Học Tự nhiên…

Khối A (Toán, Lý, Hóa (A00)). Hiện nay, các trường xét tuyển và có thêm các khối, ngành sau đây:

Khối A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Khối A02: Toán, Vật lí, Sinh học
Khối A03: Toán, Vật lí, Lịch sử
Khối A04: Toán, Vật lí, Địa lí
Khối A05: Toán, Hóa học, Lịch sử
Khối A06: Toán, Hóa học, Địa lí
Khối A07: Toán, Lịch sử, Địa lí
Khối A08: Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân
Khối A09: Toán, Địa lý, Giáo dục công dân
Khối A10: Toán, Lý, Giáo dục công dân
Khối A11: Toán, Hóa, Giáo dục công dân
Khối A12: Toán, Khoa học tự nhiên, KH xã hội
Khối A14: Toán, Khoa học tự nhiên, Địa lí
Khối A15: Toán, KH tự nhiên, Giáo dục công dân
Khối A16: Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn
Khối A17: Toán, Vật lý, Khoa học xã hội
•             Khối A18: Toán, Hoá học, Khoa học xã hội

Khối B: Tập chung đa phần vào các trường chuyên về Y dược, trong đó tiêu biểu bao gồm các trường như Đại học Y  Hà Nội, TPHCM, Đại học Dược Hà Nội, Học viện Quân Y.. và các chuyên ngành Y dược tại các trường khác.

Khối B truyền thống bao gồm các môn B00 (Toán, Hóa, Sinh) từ năm 2017. Năm nay khối B gồm những khối sau đây:

•             Khối B01: Toán, Sinh học, Lịch sử

Khối B02: Toán, Sinh học, Địa lí

Khối B03: Toán, Sinh học, Ngữ văn

Khối B04: Toán, Sinh học, Giáo dục công dân

Khối B05: Toán, Sinh học, Khoa học xã hội

Khối B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Khối C: Với tổ hợp môn truyền thống C00 (Văn – Sử – Địa) đây là các khối của các trường chuyên về Khoa học Xã hội Nhân văn, Học viện Báo chí, một vài các ngành Sư phạm, Đại học Quân sự. Cũng theo thông tin tuyển sinh mới nhất, bắt đầu từ năm 2018 các trường Đại học – Học viện Công an sẽ không tuyển sinh khối C00 cơ bản.

Khối C00 bao gồm những khối nào?

•             Khối C01: Ngữ văn, Toán, Vật lí

•             Khối C02: Ngữ văn, Toán, Hóa học

•             Khối C03: Ngữ văn, Toán, Lịch sử

•             Khối C04: Ngữ văn, Toán, Địa lí

•             Khối C05: Ngữ văn, Vật lí, Hóa học

•             Khối C06: Ngữ văn, Vật lí, Sinh học

•             Khối C07: Ngữ văn, Vật lí, Lịch sử

•             Khối C08: Ngữ văn, Hóa học, Sinh

•             Khối C09: Ngữ văn, Vật lí, Địa lí

•             Khối C10: Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử

•             Khối C12: Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử

•             Khối C13: Ngữ văn, Sinh học, Địa

•             Khối C14: Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân

•             Khối C15: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

•             Khối C16: Ngữ văn, Vật lí, Giáo dục công dân

•             Khối C17: Ngữ văn, Hóa học, Giáo dục công dân

•             Khối C19 Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân

•             Khối C20: Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân

Khối D00 (thi các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng anh) tập chung vào những trường Đại Học, Cao Đẳng chuyên đào tạo về các môn ngoại ngữ hoặc các chuyên ngành về ngoại ngữ tại các trường tổng hợp. Trong đó tiêu biểu bao gồm như Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại Học ngoại ngữ, Đại học Ngoại thương hay Học viện Ngoại giao…

Khối D bao gồm các khối nào?

•             Khối D01: thi và xét tuyển các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Khối D02: thi và xét tuyển các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga

Khối D03: thi và xét tuyển các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp

Khối D04: thi và xét tuyển các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung

Khối D05: thi và xét tuyển các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức

Khối D06: thi và xét tuyển các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật

Khối D07: thi và xét tuyển các môn Toán, Hóa học, Tiếng Anh

•             Khối D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

•             Khối D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh

•             Khối D10: Toán, Địa lí, Tiếng Anh

•             Khối D11: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh

•             Khối D12: Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh

•             Khối D13: Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh

•             Khối D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

•             Khối D15: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

•             Khối D16: Toán, Địa lí, Tiếng Đức

•             Khối D17: Toán, Địa lí, Tiếng Nga

•             Khối D18: Toán, Địa lí, Tiếng Nhật

•             Khối D19: Toán, Địa lí, Tiếng Pháp

•             Khối D20: Toán, Địa lí, Tiếng Trung

•             Khối D21: Toán, Hóa học, Tiếng Đức

•             Khối D22: Toán, Hóa học, Tiếng Nga

•             Khối D23: Toán, Hóa học, Tiếng Nhật

•             Khối D24: Toán, Hóa học, Tiếng Pháp

•             Khối D25: Toán, Hóa học, Tiếng Trung

•             Khối D26: Toán, Vật lí, Tiếng Đức

•             Khối D27: Toán, Vật lí, Tiếng Nga

•             Khối D28: Toán, Vật lí, Tiếng Nhật

•             Khối D29: Toán, Vật lí, Tiếng Pháp

•             Khối D30: Toán, Vật lí, Tiếng Trung

•~ez_nbs