Học Quản trị khách sạn tại Thuỵ Sĩ

Ngày 09/09/2014: Em đang học ngành Luật, yêu thích ngành quản trị khách sạn nhà hàng nên có tìm hiểu về ngành này. Nhận thấy Thuỵ Sĩ có tiếng trong việc đào tạo nên muốn sau khi tốt nghiệp sẽ sang Thuỵ Sĩ học văn bằng 2 sau đại học và thực tập. Nếu tốt sẽ lên tiếp học Thạc sĩ.
Mong các anh/chị tư vấn giúp em về ngành nghề này và cơ hội sau khi học tại Thuỵ Sĩ.
Em cảm ơn.

Em đang học ngành Luật, yêu thích ngành quản trị khách sạn nhà hàng nên có tìm hiểu về ngành này. Nhận thấy Thuỵ Sĩ có tiếng trong việc đào tạo nên muốn sau khi tốt nghiệp sẽ sang Thuỵ Sĩ học văn bằng 2 sau đại học và thực tập. Nếu tốt sẽ lên tiếp học Thạc sĩ.
Mong các anh/chị tư vấn giúp em về ngành nghề này và cơ hội sau khi học tại Thuỵ Sĩ.
Em cảm ơn.
loading...
Chia sẻ:
0 bình luận

Những mục có dấu * là bắt buộc phải nhập.

privacy policy