Ngành điều dưỡng nên học hay không???

Ngày 05/01/2017: Em học khối B,năm nay em dự định thi điều dưỡng.Nhưng em nghe nhiều người nói bây giờ thi điều dưỡng là sai lầm,nhưng lại có người bảo cứ thi đi bây giờ điều dưỡng đang thiếu nhân lực,rấtcó triển vọng.Mỗi người nói một kiểu,em đang phân vân không biết có nên thi hay không mong mọi người tư vấn giúp.Em cảm ơn!

Em học khối B,năm nay em dự định thi điều dưỡng.Nhưng em nghe nhiều người nói bây giờ thi điều dưỡng là sai lầm,nhưng lại có người bảo cứ thi đi bây giờ điều dưỡng đang thiếu nhân lực,rấtcó triển vọng.Mỗi người nói một kiểu,em đang phân vân không biết có nên thi hay không mong mọi người tư vấn giúp.Em cảm ơn!
loading...
Chia sẻ:
0 bình luận

Những mục có dấu * là bắt buộc phải nhập.

Share
Additional Info

Kênh Tìm Việc

ads