Những chứng chỉ về kinh tế nên có khi tốt nghiệp đại hôc?

Ngày 23/09/2016: Hiện nay em đang học ngành Quản trị kinh doanh, ngoài trừ thời gian trên lớp và học ngoại ngữ thì em còn rất nhiều thời gian rảnh nên em muốn bổ sung thêm kiến thức trước và cũng như sau khi ra trường. Em quan tâm nhiều đến chứng khoán, đầu tư và kiểm toán. Em mong sẽ nhận được sự góp ý, xin cảm ơn

Hiện nay em đang học ngành Quản trị kinh doanh, ngoài trừ thời gian trên lớp và học ngoại ngữ thì em còn rất nhiều thời gian rảnh nên em muốn bổ sung thêm kiến thức trước và cũng như sau khi ra trường. Em quan tâm nhiều đến chứng khoán, đầu tư và kiểm toán. Em mong sẽ nhận được sự góp ý, xin cảm ơn
loading...
Chia sẻ:
0 bình luận

Những mục có dấu * là bắt buộc phải nhập.

privacy policy