Cho e hỏi khối D gồm những ngành nào và các trường có khối D?

Ngày 13/04/2017: Em thi khối D và C nhưng chủ yếu là D em đang vân vân chưa biết chon nv ntn?

Em thi khối D và C nhưng chủ yếu là D em đang vân vân chưa biết chon nv ntn?
loading...
Chia sẻ:
0 bình luận

Những mục có dấu * là bắt buộc phải nhập.

privacy policy