Các trường đại học, học viện an ninh xét tuyển khối D

Thứ 3, 27/02/2018 | 10:46 GMT+7

Khối D có những trường công an, học viện an ninh, cảnh sát nào? Tổng hợp các trường công an xét tuyển khối D, ngành gì... 2018?

Các trường công an xét tuyển các Khối Thi ngày càng khắt khe hơn. Để lựa chọn được những thí sinh là nòng cốt trong lực lượng vũ trang nhân dân (gọi tắt là LLVTND) ngoài các khâu về học lực, hạnh kiểm cũng là một yếu tố bắt buộc. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra khi xét tuyển từ 3 đời trước, nhiều thí sinh đành phải ngậm ngùi từ bỏ ước mơ trở thành một người lính trẻ hay 1 anh công an nhân dân...

Xem thêm: Các trường đại học xét tuyển khối D (nhóm ngành khác)
1. Các trường đại học khối D xét tuyển ngành kế toán, kiểm toán
2. Các trường đại học khối D xét tuyển ngành tài chính ngân hàng
3. Những trường đại học khối D xét tuyển các ngành kinh tế
4. Những trường đại học khối D xét tuyển các ngành ngoại ngữ
5. Những trường đại học khối D tuyển sinh các ngành báo chí, marketing
6. Các trường đại học khối D xét tuyển ngành công nghệ thông tin
7. Các trường đại học khối D xét tuyển ngành xây dựng, giao thông

Theo thống kê sơ bộ, Khối Các trường công an xét tuyển khối D có 5 trường, trong đó:

1. Đại học cảnh sát nhân dân

2. Đại học an ninh nhân dân

3. Học viện chính trị công an nhân dân

4. Học viện an ninh nhân dân

5. Học viện cảnh sát nhân dân

Các trường đại học, học viện công an nhân dân xét tuyển khối D

CHI TIẾT:

1. Trường đại học cảnh sát nhân dân: (Mã ngành 52860100)

Trường Đại học cảnh sát nhân dân xét tuyển thí sinh khối D gồm những ngành gì? Lấy bao nhiều điểm?

- Xét tuyển ngành nghiệp vụ cảnh sát (cả nam và nữ). Điểm chuẩn tham khảo cho Nữ là: 27.25 và Nam là 26.00

Những điểm chú ý: 

- Đối với Nữ: Trong số 04 thí sinh cùng mức 27.25 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25.85

- Đối với Nam: Trong số 04 thí sinh cùng mức 26.0 lấy 02 thí sinh: 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 25.55; 01 thí sinh có tổng điểm chưa làm tròn là 24.4 và điểm tiếng Anh 9.8

2. Đại học an ninh nhân dân (Mã ngành 52860100)

Trường Đại học an ninh nhân dân xét tuyển thí sinh khối D gồm những ngành gì? Lấy bao nhiều điểm?

- Xét tuyển ngành nghiệp vụ an ninh (cả nam và nữ). Điểm chuẩn tham khảo cho Nữ là: 26.25 và Nam là 24.75

Những điểm chú ý: 

- Đối với Nữ: Trong số 06 thí sinh cùng mức 26.25 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24.75

- Đối với Nam: Trong số 02 thí sinh cùng mức 24.75 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 24.3

3. Học viện chính trị công an nhân dân (Mã ngành 52310200 )

Trường Học viện chính trị công an nhân dân xét tuyển thí sinh khối D gồm những ngành gì? Lấy bao nhiều điểm?

- Xét tuyển ngành chính trị công an nhân dân (cho cả nam và nữ toàn quốc). Điểm chuẩn tham khảo từ 26.00-29.00 (phía bắc) và 23.75-25.75 (phía nam)

4. Học viện an ninh nhân dân

- Xét tuyển ngành nghiệp vụ an ninh (cho cả nam và nữ) (mã ngành 52860100). Điểm chuẩn tham khảo từ đủ 29.00đ (nữ) và 26.25 (nam). Trong số 02 thí sinh cùng mức 29.0 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 25.5 và điểm tiếng Anh đạt 8.2

- Xét tuyển ngành luật (hệ dân sự) (nam) (mã ngành 52380101_DS). Điểm chuẩn tham khảo  22.25 đ

- Xét tuyển ngành An toàn thông tin (nam) (mã ngành 52480202). Điểm chuẩn tham khảo 19.75đ

- Xét tuyển ngành An toàn thông tin (nam) (mã ngành 52480202_DS). Điểm chuẩn tham khảo 16.75đ

- Xét tuyển ngành công nghệ thông tin (mã ngành 52480201_DS). Điểm chuẩn tham khảo 16.25đ

5. Học viện cảnh sát nhân dân

- Xét tuyển ngành Điều Tra Trinh Sát (cho cả nam và nữ) (mã ngành 52860100). Điểm chuẩn tham khảo: 28.75 (nữ) và 26.25 (Nam). Đối với nữ: Trong số 04 thí sinh cùng mức 28.25 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27.3

- Xét tuyển ngành Luật (hệ dân sự) (mã ngành 52380101_DS). Điểm chuẩn tham khảo 15.75đ

Trên đây là thống kê các trường khối công an nhân dân xét tuyển thí sinh Khối D01, các ngành khối D, điểm chuẩn tham khảo. Các em và bạn đọc chú ý tham khảo và lựa chọn. Hãy vững tin và mạnh dạn các em nhé! Chúc các em có được kết quả tốt trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT quốc gia 2018./.

Chia sẻ

Tư vấn nghề nghiệp


TOP VIEW