Các trường đại học xét tuyển khối C tại Hà Nội

Thứ 4, 20/04/2016 | 09:29 GMT+7

Danh sách tổng hợp các trường Đại Học xét tuyển thí sinh khối C ở tại Hà Nội năm nay - hướng nghiệp 24h

Băn khoăn tư vấn ngành Nghề khối C tại Hà Nội - 16 Trường Đại học khối C Hà Nội:

Xem thêm: Các khối thi đại học

 

1. Trường Đại Học Luật Hà Nội

2. Đại Học Sư Phạm Hà Nội

3. Học Viện An Ninh Nhân Dân

4. Học Viện Biên Phòng - Hệ quân sự KV miền Bắc

5. Khoa Luật - Đại Học Quốc Gia Hà Nội

6. Học Viện Hành Chính Quốc Gia ( phía Bắc )

7. Đại Học Giáo Dục - Đại Học Quốc Gia Hà Nội

8. Học Viện Biên Phòng - Hệ quân sự KV miền Nam

9. Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

10. Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền

11. Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội )

12. Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội

13. Đại Học Văn Hóa Hà Nội

14. Đại học Nội Vụ

15.  Đại Học Công Đoàn

16. Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam

 

Xem thêm: Các ngành khối C

 

Các trường  Đại Học khối C Hà Nội

Tổng hợp

Chia sẻ

Tư vấn nghề nghiệp

Tư vấn nghề nghiệp


TOP VIEW