Chỉ tiêu ĐH kỹ thuật hậu cần công an nhân dân năm 2016

Thứ 5, 31/03/2016 | 09:57 GMT+7

Trường đại học kỹ thuật hậu cần tuyển sinh 280 chỉ tiêu đào tạo năm 2016 với 2 ngành - công nghệ thông tin và kỹ thuật điện tử truyền thông...

Thông tin chỉ tiêu tuyển sinh ĐH kỹ thuật hậu cần công an nhân dân 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - HẬU CẦN CÔNG AN NHÂN DÂN

Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

ĐT: 0241.3969011
Khối xét tuyển: A, A1 - tổng chỉ tiêu Tuyển sinh 2016: 280 thí sinh

Các ngành đào tạo Đại Học: 250 thí sinh trong đó:

Thí sinh phía bắc: D480201 - Khối Thi A, A1. Chỉ tiêu 150 thí sinh

- Công nghệ thông tin

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông

Thí sinh phía  Nam (quy ước): D480201 - khối thi A, A1. Chỉ tiêu 100 thí sinh

- Công nghệ thông tin

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông

Gửi đào tạo ngoài ngành Công an:

- Học viện Hậu cần – Bộ Quốc phòng - Khối thi: A, A1 - chỉ tiêu 20 em
- Học viện Kỹ thuật Mật mã - Khối thi A - chỉ tiêu 10 em

Phương thức tuyển sinh

- Đối với hệ gửi đào tạo ngoài ngành Công an: Xét chọn trong số dự tuyển vào trường để gửi đào tạo.

- Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Thí sinh dự tuyển phải qua sơ tuyển tại Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

- Vùng tuyển sinh: Toàn quốc

Tổng hợp

Chia sẻ

Tin tức - Sự kiện

Tin tức - Sự kiện


TOP VIEW