Lương của bộ đội chuyên nghiệp

Thứ 6, 22/01/2016 | 14:31 GMT+7

Bảng lương của bộ đội chuyên nghiệp được áp dụng ra sao? Hệ số lương như thế nào?

Lương của quân nhân chuyên nghiệp có cao không?

Ngày 27 tháng 11 Năm 2014, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam năm 2014 và thống nhất quy định về chế độ tiền lương đối với sĩ quan là hưởng lương được tính theo chức vụ, chức danh đảm nhiệm, cấp bậc quân hàm, phụ cấp thâm niên và các khoản phụ cấp khác tùy theo đặc thù của từng ngành Nghề (thay vì hưởng lương theo quân hàm, phụ cấp chức vụ) Năm 2010, Bộ Quốc phòng ban hành thông tư 07/2010/TT–BQP ngày 27/1/2010 quy định xếp loại, nhóm đối với Quân nhân chuyên nghiệp và xếp nhóm đối với công nhân viên chức quốc phòng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Theo đó, Quân nhân chuyên nghiệp có 3 loại: Cao cấp có 2 nhóm, Trung cấp có 1 nhóm, Sơ cấp có 1 nhóm. Theo đó bảng lương của Quân nhân chuyên nghiệp cũng theo nhóm cao nhất của Trung cấp và Sơ cấp là nhóm 1 Theo bảng thông kế ở nhóm, mức dưới đây các bạn lấy hệ số nhân (x) lương cơ bản là 1.050.000

Lương bộ đội chuyên nghiệp - sĩ quan chuyên nghiệp

tổng hợp

Chia sẻ

Tư vấn nghề nghiệp


TOP VIEW