Lương thiếu úy ngành công an hiện nay?

Thứ 4, 06/01/2016 | 19:36 GMT+7

Lương thiếu úy công an hiện nay là bao nhiêu? Tham khảo hệ số lương cơ bản một thiếu úy công an và mức lương trung bình của ngành...

Hiện nay, Theo Nghị định 31/2012/NĐ-CP của Chính phủ, mức lương tối thiểu chung thực hiện từ 1-5-2012 là 1.050.000 đồng/tháng.

Lương thiếu úy công an, mức lương thiếu úy công an 2016

Hệ số lương của một thiếu úy công tác bên ngành công an có mức:

Theo Nghị định 204 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương áp dụng cho "lực lượng vũ trang" thì mức lương tăng thêm kể từ ngày 1/5/2012 đối với từng cấp bậc hàm như sau: 
- Thiếu úy hệ số 4,2, tăng thêm 942.000 đồng. - Trung úy 4,6, tăng thêm 1.012.000 đồng; - Thượng úy 5,0, tăng thêm 1.100.000 đồng; - Đại úy 5,4, tăng thêm 1.188.000 đồng; - Thiếu tá 6,0, tăng thêm 1.320.000 đồng; - Trung tá 6,6, tăng thêm 1.452.000 đồng; - Thượng tá 7,3, tăng thêm 1.606.000 đồng; - Đại tá 8,0, tăng thêm 1.760.000 đồng; - Thiếu tướng 8,6, tăng thêm 1.892.000 đồng; - Trung tướng 9,2, tăng thêm 2.024.000 đồng; - Thượng tướng 9,8 tăng thêm 2.156.000 đồng - Đại tướng 10,4, tăng thêm 2.288.000 đồng.
Như vậy, mức lương của một thiếu úy công an là 4,2 x 10.050.000đ = 4.221.000 đồng  . Hiện nay, mức lương có thể Thay đổi theo từng vùng, từng chuyên ngành, và thâm niên công tác. Trên đây chỉ là mức áp dụng theo quy định theo năm 2012, cho tới nay 2016 chưa có quy định thay đổi mới./.
St

Chia sẻ

Tư vấn nghề nghiệp

Tư vấn nghề nghiệp


TOP VIEW