Ngành bảo vệ thực vật học gì? làm gì?

Thứ 4, 13/01/2016 | 21:19 GMT+7

Học ngành bảo vệ thực vật giúp bạn có được kỹ năng phát hiện, năng lực nghiên cứu, quản lý và ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của các tác nhân gây hại thực vật, Xác định, đánh giá và đưa ra giải pháp kỹ thuật nhằm bảo vệ thực vật trong sản xuất cây trồng...

Học ngành bảo vệ thực vật ra trườngsinh viên sẽ có kiến thức học tập và làm việc cải thiện thu nhập cá nhân, cải thiện và sản xuất cây trồng phát triển vững mạnh. Phát hiện và nghiên cứu các ứng dụng cũng như chuyển giao công nghệ về kỹ thuật thực vật nhằm phòng trừ dịch bệnh mới...

Ngành bảo vệ thực vật - nganh bao ve thuc vat

Ngành bảo vệ thực vật học gì?

Ngành bảo vệ thực vật có 25 học phần bắt buộc gồm: 13 Kiến thức giáo dục đại cương 12 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp trong đó: 6 kiến thức cơ sở ngành 6 kiến thức ngành 12 chuyên ngành bắt buộc gồm: 1. Hóa sinh đại cương 2. Côn trùng học đại cương 3. Vi sinh vật đại cương 4. Sinh lý thực vật 5. Động vật hại nông nghiệp 6. Bệnh cây đại cương 7. Côn trùng chuyên khoa 8. Bệnh cây chuyên khoa 9. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 10. Dịch tễ học bảo vệ thực vật 11. Kiểm dịch thực vật và dịch hại nông sản sau thu hoạch 12.  Cỏ dại

Ngành bảo vệ thực vật ra trường làm gì?

Kỹ sư tốt nghiệp ngành Bảo vệ thực vật có thể tiếp tục học Thạc sĩ, Tiến sĩ các chuyên ngàng liên quan như: Trồng trọt, bảo vệ thực vật, Nông hóa thổ nhưỡng, Di truyền giống cây trồng.

3 nhóm công việc sau khi tốt nghiệp ra trường của sinh viên ngành bảo vệ thực vật:

- Nghiên cứu, giảng dạy: công tác chủ yếu tai Trường đại học, cao đẳng, các Viện, trung tâm nghiên cứu.
- Quản lý nhà nước về Bảo vệ thực vật: công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ thực vật như: Ban nông nghiệp xã, phòng nông nghiệp quận/huyện, các Sở nông nghiệp, cơ quan bảo vệ thực vật, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn..
- Các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh - dịch vụ bảo vệ thực vật : kỹ sư tốt nghiệp ngành bảo vệ thực vật có thể công tác tại các cơ quan/ doanh nghiệp có liên quan đến sản xuất kinh doanh các dịch vụ bảo vệ thực vật (các công ty sản xuất – kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật…) Tổng hợp

Chia sẻ

Định hướng nghề nghiệp

Định hướng nghề nghiệp


TOP VIEW