Ngành cơ giới hoá xây dựng

Thứ 4, 18/10/2017 | 11:58 GMT+7

Cơ giới hóa xây dựng nghĩa là sản xuất ra các thiết bị máy móc thay thế cho lao động chân tay. Ngành cơ giới hóa xây dựng hiện nay cũng là một ngành hot, đang được quan tâm cao. Mời các em và bạn đọc tìm hiểu

Ý nghĩa ngành cơ giới hóa xây dựng

“Đào tạo ra nguồn nhân lực chuyên môn có chất lượng cao trong lĩnh vực Cơ khí và đặc biệt là Cơ khí xây dựng (phục vụ cho sản xuất, NCKH, chuyển giao công nghệ…), đáp ứng yêu cầu của xã hội đang ngày càng phát triển và hội nhập.”

Chương trình đào tạo đại học (Đào tạo toàn diện)

Thế giới đang từng ngày từng giờ Thay đổi một cách nhanh chóng. Công nghệ và khoa học đã trở thành nền tảng cho việc chia sẻ, phổ biến tri thức toàn cầu. Sự biến đổi to lớn đó đòi hỏi chương trình giáo dục – đào tạo phải có sự linh hoạt cả về nội dung lẫn phương pháp thích ứng với yêu cầu cao của xã hội.Chương trình đào tạo đại học của khoa Cơ khí xây dựng được thiết kế nhằm giúp người học phát triển toàn diện và nắm bắt được tương lai:+ Kết hợp của kiến thức giáo dục rộng trong các ngành khoa học kỹ thuật (kỹ năng cứng) với một nền tảng vững chắc các kỹ năng trong đánh giá, giải quyết vấn đề; thiết kế và kỹ năng giao tiếp… (kỹ năng mềm): Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và tiếng anh chuyên ngành

+ Chú trọng đào tạo cả hai phương pháp phân tích và sáng tạo, sinh viên được trang bị những kỹ năng toàn diện để có thể theo đuổi những mục tiêu của mình sau khi tốt nghiệp.

Đào tạo linh hoạt

Khoa Cơ khí Xây dựng đào tạo hai chuyên ngành và cấp bằng Kỹ sư.Sinh viên đang học một chuyên ngành này có thể học các môn của chuyên ngành kia để tăng cường thêm kiến thức của mình hoặc để chuyển đổi hẳn chuyên ngành học.Sinh viên cũng có thể đăng ký học thêm ngành của khoa khác trong Trường (học Song bằng – học đồng thời ngành của Khoa và một ngành của Khoa khác; hoặc học Bằng hai – học ngành của khoa khác sau khi đã tốt nghiệp ngành chính ở Khoa) thông qua việc học thêm một số môn chuyên ngành.Thời gian đào tạo của Khoa từ 4,5 ÷ 5 năm.Chuyên ngành Cơ giới hóa xây dựng

Chia sẻ

Định hướng nghề nghiệp


TOP VIEW