Ngành công nghệ chế biến thủy sản

Thứ 4, 07/03/2018 | 09:37 GMT+7

Nhiều bạn trẻ còn đang thắc mắc nhiều lĩnh vực ngành nghề. Công nghệ chế biến thủy sản học gì và làm gì? Thi khối nào? Ra trường đầu ra có tốt, có triển vọng? Trong tương lai, nghề này có thực sự thu hút...

Ngành công nghệ chế biến thủy sản đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học có lập trường chính trị-tư tưởng vững vàng, có kiến thức và kỹ năng về chế biến thuỷ sản; có thái độ lao động nghiêm túc và có đạo đức Nghề nghiệp, có sức khoẻ; có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực; khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ trong ngành chế biến thuỷ sản.

Ngành công nghệ chế biến thủy sản


Người học có hệ thống kiến thức sâu, rộng và kỹ năng thực hành về bảo quản, chế biến thuỷ sản; có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ và sử dụng trang thiết bị tiên tiến; có năng lực tổ chức điều hành và quản lý sản xuất, quản trị chất lượng và an toàn thực phẩm nhằm đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao trong điều kiện phát triển ngành chế biến thuỷ sản bền vững.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Danh mục các học phần  bắt buộc

Kiến thức giáo dục đại cương     

1 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 8 Hoá phân tích                                        2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 9 Sinh học đại cương 3 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 10 Sinh học phân tử 4 Giáo dục thể chất 11 Toán cao cấp                                         5 Giáo dục quốc phòng 12 Xác suất - Thống kê                               6 Ngoại ngữ 13 Tin học đại cương           7 Hoá học             

 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp Kiến thức cơ sở ngành           

1 Hoá sinh đại cương         5 Kỹ thuật thực phẩm  2 Hóa học thực phẩm 6 An toàn thực phẩm 3 Dinh dưỡng học                                     7 Nhiệt kỹ thuật 4 Vật lý học thực phẩm                             

Kiến thức ngành

1 Phân tích thực phẩm 5 Công nghệ đồ hộp thuỷ sản 2 Đánh giá cảm quan thực phẩm 6 Công nghệ chế biến thuỷ sản 3 Nguyên liệu chế biến thuỷ sản 7 Bao gói thực phẩm 4 Công nghệ lạnh thuỷ sản 8 Công nghệ chế biến bột cá, dầu cá và tận dụng phụ phế phẩmNỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN BẮt BUỘC (Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp)

Hoá sinh đại cương    

Nội dung: môn học tập trung vào thành phần hoá học của cơ thể sống: protein  nucleic axit, carbonhydrat, lipid, vitamin, enzym, hormon của động thực vật; quá trình trao đổi chất và năng lượng sinh học.

Hoá học thực phẩm    

Nội dung: nước và vai trò của nước đối với cấu trúc, chất lượng thực phẩm;  thành phần hoá học cơ bản có trong thực phẩm, các hợp chất phenol thực vật, hợp chất tạo màu, tạo vị và tạo cấu trúc cho sản phẩm thực phẩm; tính chất công nghệ của một số hợp phần thực phẩm quan trọng, các phưong pháp biến hình lý, hoá và enzym học để cải biến cấu hình của các hợp phần nhằm nâng cao chất lượng của sản phẩm thực phẩm. 

Dinh dưỡng học                      

Nội dung: tập trung vào những khái niệm cơ bản về dinh dưỡng người; phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng và tính toán nhu cầu năng lượng cho cơ thể; các phương pháp công nghệ để đảm bảo dinh dưỡng học thực phẩm; các dạng rối loạn dinh dưỡng thường gặp; nhu cầu dinh dưỡng của các lứa tuổi và loại hình lao động; nguồn cung cấp dinh dưỡng; thành phần dinh dưỡng trong các loại lương thực thực phẩm và vai trò của chúng trong dinh dưỡng; các chất phản dinh dưỡng trong thực phẩm và biện pháp loại trừ. 

Vật lý học thực phẩm                         

Nội dung: trình bày những nội dung cơ bản về tính chất vật lý của thực phẩm; các thông số vật lý và các phép đo, vai trò và ứng dụng của chúng trong xử lý, chế biến, bảo quản, phân tích thực phẩm. Điều kiện tiên quyết: Nhiệt kỹ thuật

Kỹ thuật thực phẩm   

Nội dung: môn học tập trung vào những kỹ thuật, công nghệ sử dụng trong bảo quản chế biến thực phẩm; biến đổi của nguyên vật liệu; phương pháp và những diễn biến hoá, lý, sinh trong các quá trình công nghệ cơ bản của sản xuất thực phẩm; cấu tạo nguyên lý làm việc và cách sử dụng, vận hành các thiết bị bảo quản, chế biến thực phẩm; các thiết bị cơ giới hoá, vận chuyển và phụ trợ trong công nghệ thực phẩm. 

An toàn thực phẩm    

Nội dung: tập trung vào các nhóm độc tố tự nhiên trong thực phẩm; độc tố sinh ra trong quá trình sản xuất, bảo quản chế biến thực phẩm; phương pháp nhận biết, phòng tránh và loại trừ; các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn vệ sinh thực phẩm và biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh trong chế biến và bảo quản thực phẩm. 

Nhiệt kỹ thuật

Nội dung: tập trung vào các khái niệm cơ bản về truyền, dẫn nhiệt; quá trình trao đổi nhiệt giữa các vật, và trong cùng một vật; quá trình trao đổi nhiệt và trao đổi chất; năng lượng và các quy luật biến đổi năng lượng và ứng dụng kỹ thuật nhiệt  trong các quá trình bảo quản và chế biến nông sản.

Phân tích thực phẩm  

Nội dung: tập trung vào các phương pháp lấy mẫu phân tích; phân tích định tính, định lượng thành phần phục vụ cho quá trình bảo quản, chế biến, sản xuất thực phẩm.  Điều kiện tiên quyết: Hoá học thực phẩm

Đánh giá cảm quan thực phẩm                      

Nội dung: giới thiệu chất lượng cảm quan sản phẩm thực phẩm; các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cảm quan thực phẩm; phương pháp đánh giá cảm quan của một sản phẩm thực phẩm. 

Nguyên liệu chế biến thuỷ sản                      

Nội dung: bao gồm những kiến thức nền tảng về các thành phần và các tính chất của nguyên vật liệu chính, phụ trong công nghệ chế biến thuỷ sản và quy luật biến đổi của chúng; các phương pháp bảo quản vận chuyển nguyên liệu.

Công nghệ lạnh thuỷ sản       

Nội dung: tập trung vào nguyên lý chế biến, bảo quản lạnh và làm đông thực phẩm; các quy luật chung và đặc thù của sản phẩm trong quá trình chế biến và bảo quản lạnh và đông; các quá trình cơ bản và các phương pháp công nghệ để sản xuất các sản phẩm thuỷ sản lạnh và đông; các phương pháp công nghệ hiện đại ứng dụng vào sản xuất và nghiên cứu phát triển công nghệ lạnh và lạnh đông thuỷ sản. 

Công nghệ chế biến thuỷ sản            

 Nội dung: ứng dụng kỹ thuật, công nghệ chế biến thuỷ sản truyền thống; tập trung vào các kỹ thuật, công nghệ hiện đại trong chế biến những sản phẩm thuỷ sản chất lượng cao phục vụ tiêu dùng trong nước xuất khẩu. 

Công nghệ đồ hộp thuỷ sản   

Nội dung: tập trung vào kiến thức cơ bản về nguyên lý sản xuất đồ hộp thực phẩm và các phương pháp công nghệ ứng dụng vào sản xuất nghiên cứu phát triển các sản phẩm đồ hộp thuỷ sản nói riêng và đồ hộp thực phẩm nói chung. 

Bao gói thực phẩm                 

Nội dung: tập trung vào tầm quan trọng của bao bì thực phẩm, chức năng của bao bì, các loại bao bì thực phẩm, nguyên liệu sử dụng trong sản xuất bao bì thực phẩm; đặc tính cơ bản của các loại bao bì; tiêu chuẩn chất lượng bao bì thực phẩm, các phương pháp bao gói, các dạng thực phẩm; thiết bị và các quy trình cơ bản bao gói thực phẩm và bảo quản sau bao gói. 

Công nghệ chế biến bột cá, dầu cá và tận dụng phế phụ phẩm       

Nội dung: tập trung vào nguyên lý và phương pháp công nghệ để tận dụng các loại nguyên liệu và phế liệu thuỷ sản tạo ra các sản phẩm bột cá, dầu cá, các chế phẩm làm thực phẩm cho ngưòi, cho chăn nuôi, phục vụ cho công nghiệp y dược? và nhiều ngành khác

VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP Sinh viên Tốt nghiệp là kỹ sư chế biến thủy sản có thể làm việc tại các xí nghiệp chế biến thủy sản, công ty thủy sản, các trang trại…, các cơ sở kiểm nghiệm sản phẩm thủy sản, KCS cho các xí nghiệp thủy sản, các viện nghiên cứu, các trường trung học nông nghiệp hoặc Cao đẳng, đại học nông nghiệp hoặc làm cán bộ quản lý thủy sản ở các cơ quan ban ngành thuộc tỉnh (Sở NN và PTNT, Sở Thủy sản, công ty nuôi thủy sản,…) hay học tiếp bậc sau đại học ở những chuyên ngành có liên quan Tổng hợp

Chia sẻ

Định hướng nghề nghiệp


TOP VIEW