Ngành khoa học môi trường

Thứ 5, 05/05/2016 | 09:23 GMT+7

Ngành khoa học môi trường là một trong các ngành về ngành môi trường nói chung. Sinh viên sẽ nghiên cứu về hệ thống môi trường, điều tra, giải quyết các vấn đề liên quan đến tài nguyên thiên nhiên và môi trường đất, nước, không khí cũng như các tác động của tự nhiên và nhân sinh đến hệ sinh thái và sức khỏe cộng đồng

Ngành khoa học môi trường học gì?

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 140 tín chỉ, trong đó

- Khối kiến thức giai đoạn đại cương: 60 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở ngành: 52-53 tín chỉ

+ Bắt buộc: 46 tín chỉ
+ Tự chọn: 04 - 05 tín chỉ

- Khối kiến thức chuyên ngành: 18-19 tín chỉ

+ Bắt buộc: 12 tín chỉ
+  Tự chọn: 06 - 07 tín chỉ

- Khóa luận tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Ngành khoa học môi trường

Chuyên ngành đào tạo ngành khoa học môi trường: có 6 chuyên ngành

1. Khoa học môi trường
2. Quản lý môi trường
3. Tài nguyên thiên nhiên và môi trường
4. Tin học môi trường
5. Môi trường và tài nguyên biển
6. Viễn thám và GIS ứng dụng trong quản lý tài nguyên và môi trường

>>> Xem thêm: Ngành môi trường

Ngành khoa học môi trường ra trường làm gì?

Cơ hội Nghề nghiệp của sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành khoa học môi trường:

Sinh viên ra trường có thể công tác tại các Sở Khoa học Công Nghệ và Môi Trường của Tỉnh hay thành phố, các cơ quan quản lý môi trường, các cơ quan qui hoạch, khai thác khoáng sản, các hoạt động kinh tế xã hội, quốc phòng, các Viện nghiên cứu có liên quan đến các lĩnh vực trên. Sinh viên ra trường còn có thể giảng dạy từ cấp phổ thông trung học cho đến Cao Đẳng, Đại học các môn học có liên quan đến khoa học Môi trường.
Cơ hội học trình độ cao hơn: Cử nhân Khoa Học môi trường được tiếp tục đào tạo ở trình độ cao hơn để lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ thuộc lĩnh vực Môi trường

Chia sẻ

Định hướng nghề nghiệp

Định hướng nghề nghiệp


TOP VIEW