Ngành kinh tế và quản lý đô thị

Thứ 3, 24/10/2017 | 15:21 GMT+7

Ngành kinh tế và quản lý xây dựng đô thị đang là ngành có nhu cầu việc làm cao trong xã hội hiện nay. Dưới đây là giới thiệu về ngành nghề và định hướng sở thích ngành mà bạn nên tìm hiểu khi quyết định theo học ngành tiềm năng này...

Quản lý kinh tế và xây dựng đô thị là ngành học đào tạo các kỹ sư có khả năng thực hiện công tác tư vấn, lập, đánh giá dự án, lập Hồ sơ tổ chức thi công, đấu thầu, triển khai thiết kế, bàn giao nghiệm thu, thanh và quyết toán công trình xây dựng dân dụng, cầu đường… tổ chức quản lý hoạt động sản xuất Kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng

Câu hỏi liên quan:

Ngành quản lý đô thị thi khối gì?
ngành quản lý đô thị thi khối gì
các trường đào tạo ngành quản lý đô thị
ngành quản lý đô thị là gì
kỹ sư quản lý đô thị

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo ra Kỹ sư Kinh tế và Quản lý xây dựng có phẩm chất đạo đức tốt; có kiến thức khoa học vững vàng trong lĩnh vực Kinh tế và Quản lý xây dựng; có kỹ năng chuyên môn, năng lực thực hành chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết, đủ khả năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề chuyên môn và nghiên cứu một cách độc lập, sáng tạo; có kỹ năng thu nhận, xử lý và truyền đạt thông tin; có kỹ năng giao tiếp xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm ngành, đa ngành và trong môi trường quốc tế; có khả năng ứng dụng tin học và ngoại ngữ trong hoạt động chuyên môn

Bằng cấp: Cấp bằng Kỹ sư ngành Quản lý Xây dựng

 

Cơ hội việc làm

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế và Quản lý xây dựng ra trường có thể làm việc tại:

  •     Làm quản lý xây dựng và quản lý xây dựng ở các cơ quan quản lý nhà nước như: Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, các cơ quan quản lý xây dựng và quản lý đô thị ở UBND các cấp: tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương, các thành phố, các quận, huyện, thị xã trực thuộc tỉnh, các phường và thị trấn. 
  •     Làm nghiên cứu ở các viện nghiên cứu về kinh tế và quản lý đô thị
  •     Làm quản lý doanh nghiệp, đấu thầu và quản lý công trường ở các doanh nghiệp xây dựng, các công ty đầu tư kinh doanh bất động sản, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công ích đô thị như Công ty môi trường đô thị, Công ty kinh doanh nước sạch, Công ty thoát nước đô thị, Công ty cây xanh đô thị…
  •     Làm tư vấn lập và phân tích dự án đầu tư, lập và thẩm tra dự toán, cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu ở các công ty tư vấn đầu tư xây dựng
  •     Làm thẩm định dự án tại các ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm
  •     Làm quản lý dự án tại các ban quản lý dự án và các chủ đầu tư xây dựng công trình
  •     Làm công tác giảng dạy tại các cơ sở đào tạo


Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng ngành sau khi tốt nghiệp 6 tháng gần 90%

Cơ hội học tập thăng tiến

Sinh viên chuyên ngành Kinh tế và Quản lý xây dựng dễ dàng học bằng đại học thứ hai ở nhiều ngành khác trong Trường Đại học Xây dựng do được miễn nhiều môn học trong chương trình đào tạo. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể theo học các chương trình cao học tại trường để lấy bằng thạc sỹ Quản lý Xây dựng – Chuyên ngành Kinh tế Xây dựng, thạc sỹ Quản lý Xây dựng – Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng, thạc sỹ Quản lý Xây dựng – Chuyên ngành Quản lý Đô thị

Chia sẻ

Định hướng nghề nghiệp


TOP VIEW