Ngành kỹ thuật nông nghiệp học gì? làm gì?

Thứ 5, 07/01/2016 | 16:07 GMT+7

Ngành kỹ thuật nông nghiệp học những gì? ra trường công tác ở đâu? Nhiều bạn trẻ tốt nghiệp xong vẫn còn đang mơ hồ về sự nghiệp của mình...

Ngành kỹ thuật nông nghiệp (Mã ngành: D620109) thi tuyển khối B (môn Toán - Hóa - Sinh)

Ngành kỹ thuật nông nghiệp đào tạo giáo viên Kỹ thuật nông nghiệp có năng lực chuyên môn, có sức khỏe tốt phục vụ cho việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 Ngành kỹ thuật nông nghiệp - ky thuat nong nghiep

Ngành kỹ thuật nông nghiệp học gì?


30 học phần bắt buộc gồm: 13 kiến thức giao dục đại cương và 17 bộ môn chuyên nghiệp

Các học phần bắt buộc (giáo dục chuyên nghiệp)

1. Động vật không xương sống
2. Động vật có xương sống
3. Hình thái - Giải phẫu thực vật
4. Phâ nloại thực vật
5. Hóa sinh học
6. Sinh lý thực vật
7. Giải phẫu động vật
8. Di truyền học
9. Sinh lý động vật
10.Tổ chức học và phôi thai học
11. Vi sinh vật học
12. Sinh thái nông nghiệp
13. Khí tượng nông nghiệp
14. Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
15. Phương pháp thí nghiệm nông nghiệp
16. Bảo vệ thực vật
17. Lý luận dạy học Kỹ thuật nông nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ra trường làm gì?

Theo khoa sư phạm và ngoại ngữ:

- Giáo viên dạy kỹ thuật nông nghiệp
- Cán bộ quản lý trong lĩnh vực giáo dục và nông nghiệp
- Cán bộ nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục và nông nghiệp
- Cán bộ kinh doanh nông nghiệp và cán bộ khuyến nông

Ngoài ra sinh viên khoa kỹ thuật nông nghiệp có thể làm việc trong các các công ty, , doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất. kinh doanh nông nghiệp hoặc dịch vụ liên quan đến giáo dục đào tạo nông nghiệp.

Hơn thế nữa, cử nhân khoa học nông nghiệp có thể - Tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ trong lĩnh vực kỹ thuật nông nghiệp và giáo dục kỹ thuật nông nghiệp

Hoặc có thể học tiếp chương trình sau đại học theo chuyên ngành hoặc những chuyên ngành có liên quan này ở trong nước hoặc nước ngoài như: Thạc sỹ, Tiến sỹ Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật; Thạc sỹ, Tiến sỹ Chăn nuôi; Thạc sỹ, Tiến sỹ Quản ý giáo dục; Thacj sỹ Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

Một số lĩnh vực khác:
Các cơ quan quản lý các cấp, ngành lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư, Chi cục Bảo vệ thực vật.
Các viện nghiên cứu: Viện Lúa, Viện Cây ăn quả, các Trường đại học, trung học chuyên nghiệp, các cơ sở dạy nghề.
Các cơ sở kinh tế sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về nông Dược, phân bón, thức ăn, giống nông nghiệp … của các thành phần kinh tế. Tổng hợp

Chia sẻ

Định hướng nghề nghiệp

Định hướng nghề nghiệp


TOP VIEW