Ngành nông học

Thứ 6, 23/02/2018 | 17:45 GMT+7

Nông học là ngành học trồng các cây trồng để làm thực phẩm, thức ăn gia súc, và cây lấy sợi. Nông học nghiên cứu về các loại cây trồng và tất cả các yếu tố làm gia tăng sự phát triển của chúng như ánh sáng, nước, nhiệt độ và dưỡng chất, cũng như là những điều kiện ngăn cản sự phát triển của cây trồng...

Trong thời gian qua, các chính sách và chiến lược phát triển kinh tế của trung ương và địa phương luôn có nội dung định hướng phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao. Đây thật sự là cơ hội của sinh viên tốt nghiệp các ngành nông nghiệp sau năm 2021 để tìm kiếm việc làm phù hợp.

Các chính sách và đề án phát triển nông nghiệp

Theo Quyết định số 179/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ đến năm 2020, mục tiêu trong giai đoạn 2016 - 2020 là đẩy mạnh phát triển toàn diện nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bao gồm hệ thống các doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tìm hiểu về ngành nghề nông học

Sau khi Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân và nông thôn ra đời, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp và nông thôn, từ đó sản xuất nông nghiệp đã có những bước chuyển biến tích cực.

Người học sẽ được đào tạo bài bản để đạt được chuẩn đầu ra về: kiến thức, kỹ năng, thái độ, năng lực tự chủ và trách nhiệm. Bên cạnh hệ thống kiến thức chung, kiến thức cơ sở ngành, liến thức bổ trợ, người học sẽ được trang bị kiến thức chuyên môn về: quá trình sản xuất cây giống, trồng cây, kỹ thuật canh tác, bảo vệ thực vật, thu hoạch, bảo quản nông sản sau thu hoạch; chăn nuôi, thú y, nuôi trồng thủy sản, quản lý dịch hại; sử dụng bền vững đất và hệ thống cây trồng; phát triển nông thôn; quản lý nông trại; quản lý tài nguyên đất và nước; các nguyên lý thực tập, giảng dạy ngoài đồng (lớp học nông dân ngoài đồng, lớp không học chính quy) …

Kỹ sư ngành Nông học có thể công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp như: Ban Nông nghiệp xã, phòng Nông nghiệp quận/huyện, các Sở Nông nghiệp, khoa học công nghệ, các cơ quan khuyến nông, bảo vệ thực vật; hoặc tại các doanh nghiệp sản xuất - Kinh doanh - dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp trên cả nước, vùng đồng bằng sông Cửu Long và đặc biệt là tỉnh Đồng Tháp (các công ty sản xuất - kinh doanh giống, phân, thuốc bảo vệ thực vật, các dịch vụ kỹ thuật về giống, các công ty sản xuất hoa, nhà vườn…).

Tốt nghiệp ngành Nông học, sinh viên cũng có thể tham gia nghiên cứu, giảng dạy tại trường đại học, Cao đẳng, các viện, trung tâm nghiên cứu, các Trường nghề

Tổng hợp

Chia sẻ

Định hướng nghề nghiệp

Định hướng nghề nghiệp


TOP VIEW