Ngành toán ứng dụng trong kinh tế là gì?

Thứ 4, 18/10/2017 | 14:38 GMT+7

Ngành toán học áp dụng trong kinh tế là một ngành học dựa trên khối kiến thức toán học cho các lĩnh vực khác. Cùng tìm hiểu các kiến thức trong ngành và xu hướng thị trường cũng như tư duy việc làm sau khi tốt nghiệp qua bài viết sau đây:

1. ĐÀO TẠO

A. Kiến thức liên ngành: ngoại ngữ: Tiếng anh giao tiếp theo chuẩn TOEIC: đạt từ 500 trở lên.Nhận thức chính trị: học đầy đủ, thi kiểm tra cuối môn và đạt điểm từ 5/10 trở lên các học phần: Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh.Kiến thức khoa học cơ bản: học đầy đủ, thi kiểm tra cuối môn và đạt điểm từ 5/10 trở lên các học phần khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn.

B. Kiến thức chuyên ngành:Học đầy đủ, thi kiểm tra cuối môn và đạt điểm từ 5/10 trở lên các học phần cơ sở ngành, chuyên ngành trong chương trình đào tạo.

2. KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN:

Trước khi ra trường, sinh viên thường phải sát hạch lại một số môn chuyên ngành cơ bản. Nếu đủ chuẩn, sẽ được phép tốt nghiệp

Toán rời rạc: Logic toán (kỹ năng tư duy toán học).Đại số tuyến tính: Ma trận, định thức, không gian Euclide, ánh xạ tuyến tính.Giải tích: Vi phân và tích phân hàm một biến và hàm nhiều biến, phương trình vi phân thường, giải tích phức, giải tích hàm.Ngôn ngữ lập trình: Kỹ năng lập trình trên các ngôn ngữ.Cơ sở dữ liệu: Tổ chức , lưu trữ và truy vấn thông tin.Phương pháp lập trình hướng đối tượng.Kỹ năng mềm: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng trình bày vấn đề thuộc phạm vi chuyên môn, kỹ năng quản lý.

Sinh viên tốt nghiệp và được cấp Văn bằng Cử nhân Toán ứng dụng của Trường đại học Tôn Đức Thắng, nếu được nhà trường cấp kèm Giấy chứng nhận đạt chuẩn đầu ra bậc đại học Ngành Toán ứng dụng sẽ đủ điều kiện về đạo đức và năng lực để làm việc hiệu quả cao, cống hiến tốt cho sự phát triển của các đơn vị như: Các trường Đại học và Cao đẳng có Ngành toán ứng dụng; các cơ quan nhà nước và đoàn thể; các doanh nghiệp

VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

Sinh viên tốt nghiệp ngành toán ứng dụng được trang bị kiến thức ngành toán và quản lý, có thể đảm nhiệm công việc tính toán thiết kế tối ưu các quy trình sản xuất tại các nhà máy hoặc trở thành chuyên viên phân tích tài chính, làm việc tại các quỹ đầu tư.Có thể tham gia giảng dạy tại các trường phổ thông, cao đẳng, đại học.

Kỹ năng Nghề nghiệp: Có kỹ năng tư duy toán học trong các lĩnh vực đại số tuyến tính, giải tích, có khả năng lập trình trên các ngôn ngữ khác nhau, có khả năng tổ chức, lưu trữ và truy vấn thông tin, lập trình hướng đối tượng, có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng trình bày vấn đề, kỹ năng quản lý thuộc phạm vi chuyên môn

Chia sẻ

Định hướng nghề nghiệp

Định hướng nghề nghiệp


TOP VIEW