Quân nhân chuyên nghiệp có được chuyển sang thành sĩ quan

Thứ 6, 22/01/2016 | 14:52 GMT+7

Nhiều bạn trẻ có câu hỏi tư vấn như sau khi học và chuyển chuyên nghiệp có được học lên hay bảo lưu học lại chuyển sang thành sĩ quan số...

Quân nhân chuyên nghiệp muốn chuyển sang sĩ quan thì cơ chế ra sao? Cách chuyển như thế nào?
- Theo NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 238-HĐBT NGÀY 3-8-1991BAN HÀNH ĐIỀU LỆ QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP thì: Điều 7: Quân nhân chuyên nghiệp đã hết thời hạn đăng ký phục vụ tại ngũ thì được xuất ngũ và chuyển sang phục vụ ở ngạch dự bị theo Điều 18 của Luật nghĩa vụ quân sự; quân nhân chuyên nghiệp muốn đăng ký tiếp tục phục vụ tại ngũ, cần báo cáo với người chỉ huy trực tiếp trước 3 tháng để được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định Điều 14:  Khi đơn vị có nhu cầu, quân nhân chuyên nghiệp tự nguyện thì được đào tạo thành sĩ quan. Trong thời chiến, việc chuyển quân nhân chuyên nghiệp thành sĩ quan thực hiện theo nhu cầu của quân đội. Như vậy, để được tiếp tục đi học sĩ quan khi bạn đang là quân nhân chuyên nghiệp khá khó khăn. Ngoại trừ trường hợp đơn vị, cơ quan trực thuộc có nhu cầu thiếu quân số theo dạng cử tuyển đi học. Nếu bạn muốn đi học sĩ quan chỉ có cách đi học lại Đại Học khối các trường quân đội chính quy ở trình độ từ Cao Đẳng trở lên./. Nữ quân y xinh đẹp 9x - quân nhân chuyên nghiệp chuyển sĩ quan

Tổng hợp

 

Chia sẻ

Tư vấn nghề nghiệp


TOP VIEW