Tìm hiểu ngành quản lý xây dựng?

Thứ 3, 13/03/2018 | 16:57 GMT+7

Ngành quản lý xây dựng (QLXD) là ngành mà theo đó cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp sử dụng các kỹ thuật chuyên môn, quản lý dự án để giám sát việc lập kế hoạch, thiết kế xây dựng và thi công một dự án, từ đầu công trình đến khi hoàn tất bàn giao ct...

Chúng ta cùng đi tìm hiểu chi tiết tổng quát về ngành quản lý xây dựng qua bài viết sau đây:

Tìm hiểu ngành quản lý xây dựng

Quản lý xây dựng là ngành học đào tạo các Kỹ sư có khả năng thực hiện công tác tư vấn, lập, đánh giá dự án, lập hồ sơ tổ chức thi công, đấu thầu, triển khai thiết kế, bàn giao nghiệm thu, thanh và quyết toán công trình xây dựng dân dụng, cầu đường… tổ chức quản lý hoạt động Sản xuất Kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng.​

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Có năng lực phân tích, tổng hợp để quản lý công tác thi công trên công trường xây dựng; xây dựng các kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng theo nhiệm vụ đã đề ra. Ngoài ra, Kỹ sư quản lý xây dựng còn có thể tham gia vào công tác quản lý hành chính trong ngành Xây dựng ở các Sở, Phòng ban...Có trình độ Ngoại ngữ tốt, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn vững vàng, có khả năng tiếp thu các kiến thức mới, biết phương pháp nắm bắt và giải quyết các vấn đề mới phát sinh trong quản lý, điều hành sản xuất. 

Ngành quản lý xây dựng ra trường làm gì?

Sau khi Tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc ở các vị trí như:

- Tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư xây dựng;
- Lập và thẩm định dự án đầu tư, quản lý các dự án đầu tư xây dựng;
- Lập và quản lý giá các công trình xây dựng;
- Giám sát và nghiệm thu công trình về mặt tài chính, định mức và tổ chức lao động;
- Tổ chức quản lý và giao khoán sản xuất đến tổ, đội xây lắp;
- Tham gia vào công tác lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
- Tổ chức thi công xây dựng công trình

Ngành quản lý xây dựng học gì, làm gì?

Chia sẻ

Định hướng nghề nghiệp


TOP VIEW