Tổng hợp các trường Đại Học ở Hà Nội

Thứ 6, 16/03/2018 | 16:34 GMT+7

Ở Hà Nội hiện nay có bao nhiêu trường Đại Học, Khối A, Khối B, Khối C, Khối D... Các trường Đại Học ở Hà Nội hiện nay - chi tiết: các trường Đại Học ở Hà Nội xét tuyển theo khối

Ngoài những trường Cao  Đẳng hệ chính quy, Hà Nội là một thành phố lớn với rất nhiều trường Đại Học trọng điểm. Ở bài viết này, chúng tôi chia sẻ thống kê tất cả các trường Đại Học nằm trên địa bàn Hà Nội (mới nhất, cụ thể nhất)

Khối A:


1. Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc )
2. Học Viện An Ninh Nhân Dân
3. Đại Học Sư Phạm Hà Nội
4. Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ quân sự KV Miền Bắc
5. Đại Học Dược Hà Nội
6. Học Viện Hậu Cần - Hệ quân sự KV miền Bắc
7. Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
8. Đại Học Luật Hà Nội
9. Đại Học Dầu Khí Việt Nam
10 Trường Sĩ Quan Lục Quân 1
11. Học Viện Ngoại Giao
12. Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ quân sự KV Miền Bắc
13. Đại Học Bách Khoa Hà Nội
14. Khoa Y Dược ĐH QGHN
15. Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
16. Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
17. Trường Sĩ Quan Đặc Công - KV Miền Bắc
18. Học Viện Tài Chính
19. Trường Sĩ Quan Pháo Binh - Hệ quân sự KV miền Bắc
20. Đại Học Giáo Dục - ĐH Quốc Gia Hà Nội
21. Đại Học Thương Mại
22. Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
23. Học Viện Hậu Cần - Hệ quân sự KV miền Bắc
24. Đại Học Hà Nội
25. Đại Học Điện Lực
26. Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc )
27. Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc )
28. Đại Học Mỏ Địa Chất
29. Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
30. Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc )
31. Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
32. Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
33. Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
34. Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã
35. Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
36. Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
37. Trường Sĩ Quan Đặc Công - KV Miền Nam
38. Học Viên Chính Sách và Phát Triển
39. Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 )
40. Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội )
41. rường Sĩ Quan Pháo Binh - Hệ quân sự KV miền Bắc
42. Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 )
43. Viện Đại Học Mở Hà Nội
44. Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Sơn Tây )
45. Đại Học Công Đoàn
46. Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội
47. Học Viện Ngân Hàng
48. Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp
49. Đại Học Công Nghiệp Việt Hung

Các trường đại học ở Hà Nội

Khối B:

1. BKA. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

2. DCN. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

3. DDD. Đại học Dân lập Đông Đô

4. DDN. Trường Đại học Đại Nam

5. DKK. Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

6. DMT. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

7. DMT. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

8. DPD. Trường Đại học Dân lập Phương Đông

9. DTA. Trường Đại học Thành Tây

10. DTL. Đại học Thăng Long

11. LNH. Trường Đại học Lâm nghiệp

12. LNH. Trường Đại học Lâm nghiệp

13. MHN. Viện Đại học Mở Hà Nội

14. NNH. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

15. NTU. Trường Đại học Nguyễn Trãi

16. QHS. Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc Gia Hà Nội)

17. QHT. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc Gia Hà Nội)

18. QHX. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc Gia Hà Nội)

19. QHY. Khoa Y - Dược (Đại học Quốc Gia Hà Nội)

20. SPH. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

21. TDD. Trường Đại học Thành Đô

22. YHB. Trường Đại học Y Hà Nội

23. YTC. Trường Đại học Y Tế Công Cộng

Khối C:

1. LPH Đại Học Luật Hà Nội

2. SPH Đại Học Sư Phạm Hà Nội

3. ANH Học Viện An Ninh Nhân Dân

4. BPH Học Viện Biên Phòng - Hệ quân sự KV miền Bắc

5 . QHL Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

6. HCH Học Viện Hành Chính Quốc Gia ( phía Bắc )

7. QHS Đại Học Giáo Dục - ĐH Quốc Gia Hà Nội

8. BPS Học Viện Biên Phòng - Hệ quân sự KV miền Nam

9. QHX Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

10. HBT Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền

11. DLX Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội )

12. NNH Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội

13. VHH Đại Học Văn Hóa Hà Nội

14. DNV Đại Học Nội Vụ

15. LDA Đại Học Công Đoàn

16. HTN Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam

Khối D:

1. QHF Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

2. NHF Đại Học Hà Nội

3. NTH Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc )

4. QHE Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

5. HQT Học Viện Ngoại Giao

6. SPH Đại Học Sư Phạm Hà Nội

7. KHA Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

8. HTC Học Viện Tài Chính

9. LPH Đại Học Luật Hà Nội

10. QHL Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

11. ANH Học Viện An Ninh Nhân Dân

12. NHH Học Viện Ngân Hàng

13. TMA Đại Học Thương Mại

14. BVH Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc )

15. DMT Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội

16. HCH Học Viện Hành Chính Quốc Gia ( phía Bắc )

17. MHN Viện Đại Học Mở Hà Nội

18. DDL Đại Học Điện Lực

19. HBT Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền

20. DCN Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

21. DLX Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội )

22. BKA Đại Học Bách Khoa Hà Nội

23. VHH Đại Học Văn Hóa Hà Nội

24. DNV Đại Học Nội Vụ

25. NNH Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội

26. HTN Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam

27. LDA Đại Học Công Đoàn

28. DLT Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Sơn Tây )

29. VHD Đại Học Công Nghiệp Việt Hung

30. DKK Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp


Trên đây là tổng hợp danh sách các trường ĐH công lập ở tại Hà Nội được cộng đồng Hướng nghiệp 24h thống kê chi tiết dưới đây, mời các em chú ý theo dõi

Tổng hợp

Chia sẻ

Tư vấn nghề nghiệp


TOP VIEW