Được phép sơ tuyển cả công an lẫn quân đội 2016

Thứ 6, 26/02/2016 | 13:39 GMT+7

Năm 2016, thí sinh có được cùng lúc sơ tuyển vào khối lực lượng vũ trang? Sơ tuyển công an có được sơ tuyển vào quân đội nữa không? Có bắt buộc xét tuyển vào các trường đã sơ tuyển?

Theo quy chế tuyển sinh công an cũng như quy chế tuyển sinh quân đội 2016 thì: thí sinh được phép sơ tuyển cả công an lẫn quân đội. Như vậy, việc sơ tuyển các trường công an và quân đội là hoàn toàn không vi phạm quy chế thi

Xem thêm: Quy định tuyển sinh quân đội 2016 

Việc sơ tuyển vào bất kỳ trường nào trong Khối Công an quân đội chỉ là điều kiện của trường! Khi có kết quả sơ tuyển, thí sinh tiếp tục xét tuyển vào trường đã sơ tuyển hoặc chọn một trường ngoài quân sự NV1

Được phép sơ tuyển công an và quân đội 2016 - NV1 hệ dân sự

Sơ tuyển công an quân đội vẫn có thể nộp NV1 vào trường dân sự

 Các em học sinh liên hệ với Công an Quân huyện nếu xét tuyển các trường Công an hoặc Huyện đội, ban chỉ huy quân sự địa phương nếu xét tuyển Quân đội để làm Hồ sơ sơ tuyển. Thời gian sơ tuyển khác nhau tùy địa phương nhưng phần lớn địa phương sơ tuyển trong tháng 3 và không quá thời gian quy định sơ tuyển. Cụ thể các em liên hệ với địa phương để có thông tin cụ thể

Xem thêm: >> Đối tượng tuyển sinh, thời gian sơ tuyển các trường quân đội 2016

Tổng hợp

Chia sẻ

Tin tức - Sự kiện

Tin tức - Sự kiện


TOP VIEW