Nhà nước sẽ hỗ trợ học phí người học chuyên ngành tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu

Thứ 2, 27/11/2023 | 08:30 GMT+7

Nhà nước hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt đối với người học chuyên ngành tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu.

Luật số 15/2023/QH15 khám bệnh, chữa bệnh của Quốc hội có hiệu lực từ 1/1/2024 quy định đào tạo, bồi dưỡng người hành nghề tại Điều 105.

Theo đó, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm tổ chức, tạo điều kiện cho người hành nghề tham gia đào tạo, cập nhật kiến thức y khoa liên tục, bồi dưỡng về chuyên môn kỹ thuật, đạo đức nghề nghiệp.

hoi suc cap cuu

Ảnh minh họa.

>>> Xem thêm: Ngành Y

Nhà nước có chính sách về cấp học bổng như sau:

Cấp học bổng khuyến khích học tập cho người học chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu có kết quả học tập, rèn luyện đủ điều kiện để cấp học bổng tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe của Nhà nước;

Cấp học bổng chính sách cho người học chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu là người đang làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Hỗ trợ toàn bộ học phí nếu học tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe của Nhà nước

Nhà nước hỗ trợ đối với người học chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu như sau:

a) Hỗ trợ toàn bộ học phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học nếu học tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe của Nhà nước;

b) Hỗ trợ tiền đóng học phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học tương ứng với mức quy định tại (a) nêu trên nếu học tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe của tư nhân.

Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân cấp học bổng hoặc trợ cấp cho người học.

So với quy định hiện nay tại khoản 2 Điều 83 Luật khám bệnh, chữa bệnh đối tượng được hỗ trợ 100% học phí đã được mở rộng cho người học chuyên ngành tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu (Hiện nay chỉ áp dụng đối với người học chuyên ngành giải phẫu bệnh, giám định pháp y, pháp y tâm thần).

 

Theo chinhphu.vn

Chia sẻ

Tin tức - Sự kiện

Tin tức - Sự kiện


TOP VIEW