Tư vấn hướng nghiệp online | Hướng Nghiệp 24h | Page 3

Học giỏi Toán, Lý, Hóa nên học nghành gì dễ xin việc?
Học giỏi Toán, Lý, Hóa nên học nghành gì dễ xin việc?

37 view | Thứ 4, 22/11/2023 | 08:23 GMT+7

Khối B2 gồm những môn học nào?
Khối B2 gồm những môn học nào?

38 view | Thứ 3, 21/11/2023 | 08:20 GMT+7

Khối A07 gồm có những môn học nào?
Khối A07 gồm có những môn học nào?

52 view | Thứ 2, 20/11/2023 | 13:48 GMT+7

Muốn học ngành Dược phải học giỏi những môn nào?
Muốn học ngành Dược phải học giỏi những môn nào?

52 view | Thứ 2, 20/11/2023 | 08:21 GMT+7

Những ngành nghề đòi hỏi khả năng tư duy sáng tạo cao
Những ngành nghề đòi hỏi khả năng tư duy sáng tạo cao

52 view | Thứ 3, 14/11/2023 | 07:52 GMT+7

Ngành Quản trị nhân lực có thu nhập cao không?
Ngành Quản trị nhân lực có thu nhập cao không?

80 view | Thứ 7, 04/11/2023 | 08:58 GMT+7

Nên chọn học ngôn ngữ nào ngoài tiếng Anh?
Nên chọn học ngôn ngữ nào ngoài tiếng Anh?

64 view | Thứ 4, 01/11/2023 | 08:06 GMT+7

Ngành Công nghệ thông tin thi khối nào?
Ngành Công nghệ thông tin thi khối nào?

59 view | Thứ 3, 31/10/2023 | 09:45 GMT+7

Tại sao nhiều người lại lựa chọn học tiếng Anh?
Tại sao nhiều người lại lựa chọn học tiếng Anh?

61 view | Thứ 2, 30/10/2023 | 09:03 GMT+7

Có nên học ngành giáo dục mầm non?
Có nên học ngành giáo dục mầm non?

56 view | Thứ 7, 28/10/2023 | 08:53 GMT+7

Hấp dẫn cơ hội việc làm ngành Công nghệ sinh học
Hấp dẫn cơ hội việc làm ngành Công nghệ sinh học

98 view | Thứ 5, 19/10/2023 | 09:28 GMT+7

Học kế toán có làm ngân hàng được không?
Học kế toán có làm ngân hàng được không?

91 view | Thứ 2, 02/10/2023 | 07:54 GMT+7

Nên chọn ngành Tài chính ngân hàng hay Toán kinh tế?
Nên chọn ngành Tài chính ngân hàng hay Toán kinh tế?

167 view | Thứ 4, 20/09/2023 | 10:54 GMT+7

Ngành Kỹ thuật Hóa học có độc hại?
Ngành Kỹ thuật Hóa học có độc hại?

86 view | Thứ 3, 19/09/2023 | 17:06 GMT+7

Học Ngôn ngữ Anh có thể tìm việc gì?
Học Ngôn ngữ Anh có thể tìm việc gì?

99 view | Thứ 5, 14/09/2023 | 07:53 GMT+7