Tư vấn hướng nghiệp online

Ngành nào sinh viên được miễn 100% học phí?
Ngành nào sinh viên được miễn 100% học phí?

75 view | Thứ 7, 03/02/2024 | 16:49 GMT+7

Học Báo chí có dễ xin việc?
Học Báo chí có dễ xin việc?

111 view | Thứ 4, 10/01/2024 | 08:55 GMT+7

Ngành marketing thi khối nào?
Ngành marketing thi khối nào?

77 view | Thứ 3, 09/01/2024 | 08:42 GMT+7

Học ngành Logistics trường nào dễ xin việc?
Học ngành Logistics trường nào dễ xin việc?

69 view | Thứ 7, 06/01/2024 | 08:47 GMT+7

Nên chọn ngành Công nghệ thông tin hay Khoa học máy tính?
Nên chọn ngành Công nghệ thông tin hay Khoa học máy tính?

74 view | Thứ 6, 05/01/2024 | 08:27 GMT+7

Học ngành tài chính - ngân hàng có khó?
Học ngành tài chính - ngân hàng có khó?

89 view | Thứ 3, 02/01/2024 | 08:55 GMT+7

Ngành kế toán và kiểm toán có giống nhau?
Ngành kế toán và kiểm toán có giống nhau?

131 view | Thứ 6, 29/12/2023 | 08:38 GMT+7

Ngành Quản lý nhà nước nên học trường nào?
Ngành Quản lý nhà nước nên học trường nào?

88 view | Thứ 5, 28/12/2023 | 16:42 GMT+7

Học ngôn ngữ Anh có thể làm giáo viên được không?
Học ngôn ngữ Anh có thể làm giáo viên được không?

94 view | Thứ 5, 28/12/2023 | 08:40 GMT+7

Học Quản trị kinh doanh có dễ xin việc?
Học Quản trị kinh doanh có dễ xin việc?

82 view | Thứ 4, 27/12/2023 | 08:35 GMT+7

Bác sĩ chuyên khoa 1 và chuyên khoa 2 khác nhau thế nào?
Bác sĩ chuyên khoa 1 và chuyên khoa 2 khác nhau thế nào?

110 view | Thứ 3, 26/12/2023 | 08:12 GMT+7

Người giao tiếp kém nên lựa chọn học ngành nào?
Người giao tiếp kém nên lựa chọn học ngành nào?

73 view | Thứ 2, 25/12/2023 | 08:26 GMT+7

Ngành Lưu trữ học có khó xin việc như lời đồn?
Ngành Lưu trữ học có khó xin việc như lời đồn?

64 view | Thứ 7, 23/12/2023 | 08:01 GMT+7

Ngành Luật học có khó không?
Ngành Luật học có khó không?

62 view | Thứ 6, 22/12/2023 | 08:05 GMT+7

Ngành Tài chính - Ngân hàng dễ xin việc làm không?
Ngành Tài chính - Ngân hàng dễ xin việc làm không?

72 view | Thứ 4, 20/12/2023 | 08:11 GMT+7

Ngành An ninh mạng có dễ xin việc làm?
Ngành An ninh mạng có dễ xin việc làm?

78 view | Thứ 7, 16/12/2023 | 08:05 GMT+7

Học phí ngành Y như thế nào?
Học phí ngành Y như thế nào?

66 view | Thứ 6, 15/12/2023 | 08:10 GMT+7

Các mốc thời gian xét tuyển đại học năm 2024
Các mốc thời gian xét tuyển đại học năm 2024

10 view | Thứ 3, 16/04/2024 | 08:32 GMT+7


TOP VIEW