Tuyển sinh 2016 khối các trường công an

Thứ 4, 24/02/2016 | 10:13 GMT+7

Tổng cục chính trị công an nhân dân vừa công bố phương án tuyển sinh khối các trường công an năm nay - 2016. Hình thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia tương ứng với các khối thi...

Tuyển sinh công an 2016 - chỉ tiêu, phương án, xét tuyển ngành nghề

Thông tin chi tiết về phương án tuyển sinh các trường công an mới được công bố như sau:

I. HV An ninh nhân dân:

1. Nghiệp vụ An ninh (quy ước) gồm các ngành: (khối thi: A, A1, C, D1)
- Trinh sát an ninh

- Điều tra hình sự

- Quản lý Nhà nước về ANTT

- Tham mưu, chỉ huy CAND

2. Ngôn ngữ Anh (Khối thi D1)

3. Ngôn ngữ Trung Quốc (Khối thi D1)

4. Công nghệ thông tin (Xét tuyển Khối A, A1)

5. An toàn thông tin (Xét tuyển khối A, A1)

6. Luật ( Xét tuyển khối A, C, D1)
Xem thêm: Các khối tuyển sinh học viện an ninh 2016


- Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Thí sinh dự tuyển theo chỉ tiêu đào tạo cho ngành Công an phải qua sơ tuyển tại Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

- Vùng tuyển sinh:

+ Các ngành Trinh sát an ninh, Điều tra hình sự, Quản lý nhà nước về ANTT, Tham mưu, chỉ huy CAND tuyển sinh phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra)

+ Các ngành còn lại tuyển sinh trong toàn quốc.

II. HV Cảnh sát nhân dân

1. Nghiệp vụ Cảnh sát (quy ước) gồm các ngành: (Xét tuyển các khối A, A1, C, D1)

- Trinh sát Cảnh sát

- Điều tra hình sự

- Quản lý trật tự ATGT

- Kỹ thuật hình sự

- Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự

- Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

- Tham mưu, chỉ huy CAND

2. Ngôn ngữ Anh (Khối thi D1)

3. Ngôn ngữ Trung Quốc (Khối thi D1)

4. Luật ( Xét tuyển khối A, C, D1)
- Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Thí sinh dự tuyển theo chỉ tiêu đào tạo cho ngành Công an phải qua sơ tuyển tại Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

- Vùng tuyển sinh: Các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung, Luật tuyển sinh trong toàn quốc. Các ngành còn lại tuyển sinh phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra).
Xem thêm: Quy định môn thi, khối xét tuyển các trường công an?

III. HV Chính trị Công an nhân dân

Chính trị CAND (quy ước) gồm các ngành:(Xét tuyển theo Khối C, D1)

- Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

- Tham mưu chỉ huy CAND

Tổng chỉ tiêu xét tuyển các thí sinh là 200 trong đó miền bắc 100 và miền nam 100
- Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Thí sinh dự tuyển phải qua sơ tuyển tại Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

- Vùng tuyển sinh: Toàn quốc

IV. ĐH An ninh nhân dân

Nghiệp vụ an ninh (quy ước) gồm các ngành:(Xét tuyển những khối sau: A, A1, C, D1)

- Trinh sát an ninh

- Điều tra hình sự
- Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Thí sinh dự tuyển phải qua sơ tuyển tại Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.
- Vùng tuyển sinh: Phía Nam (từ Quảng Trị trở vào)

V. ĐH cảnh sát nhân dân

Nghiệp vụ Cảnh sát (quy ước) gồm các ngành: (Xét tuyển các khối A, A1, C, D1)

- Trinh sát Cảnh sát

- Điều tra hình sự

- Quản lý trật tự ATGT

- Kỹ thuật hình sự

- Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự

- Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

- Tham mưu, chỉ huy CAND
- Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Thí sinh dự tuyển phải qua sơ tuyển tại Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

- Vùng tuyển sinh: Phía Nam (từ Quảng Trị trở vào)

VI. ĐH Phòng cháy Chữa cháy

Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (Khối A chỉ tiêu 250 thí sinh)
- Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Thí sinh dự tuyển theo chỉ tiêu đào tạo cho ngành Công an phải qua sơ tuyển tại Cảnh sát PCCC hoặc Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

- Đối với hệ dân sự: Xét tuyển NV2 thí sinh khối A không trúng tuyển vào các Trường đại học trong và ngoài ngành Công an.
- Vùng tuyển sinh: Toàn quốc

VII. ĐH Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân

Thí sinh phía Bắc lấy 150 thí sin, thí sinh phía nam lấy 100 thí sinh

- Công nghệ thông tin

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông
- Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Thí sinh dự tuyển phải qua sơ tuyển tại Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.
- Vùng tuyển sinh: Toàn quốc

Tổng hợp

Chia sẻ

Góc học sinh - Sinh Viên


TOP VIEW