Chùm ảnh cảm động rơi nước mắt sau ngày nhập ngũ

Thứ 6, 26/02/2016 | 11:25 GMT+7

Chùm ảnh cảm động rơi nước mắt về đợt nhập ngũ thứ nhất năm 2016. AD cũng là cựu binh, cũng từng xa gia đình, xa bố mẹ và người thân thương...

Cảm giác hồ hởi cũng bao trùm, chia tay hẹn ngày gặp lại, nó rưng rưng nhưng tự hào lắm... Rồi một giấc ngủ trưa khiến ta bừng tỉnh. Chúc các em hoàn thành tốt nghĩa vụ 2016

Chùm ảnh cảm động rơi nước mắt trong ngày nhập ngũ đợt 2016

Chùm ảnh cảm động rơi nước mắt trong ngày nhập ngũ đợt 2016Chùm ảnh cảm động rơi nước mắt trong ngày nhập ngũ đợt 2016

Chùm ảnh cảm động rơi nước mắt trong ngày nhập ngũ đợt 2016

Chùm ảnh cảm động rơi nước mắt trong ngày nhập ngũ đợt 2016

Chùm ảnh cảm động rơi nước mắt trong ngày nhập ngũ đợt 2016

Chùm ảnh cảm động rơi nước mắt trong ngày nhập ngũ đợt 2016

Chùm ảnh cảm động rơi nước mắt trong ngày nhập ngũ đợt 2016

Chùm ảnh cảm động rơi nước mắt trong ngày nhập ngũ đợt 2016

Chùm ảnh cảm động rơi nước mắt trong ngày nhập ngũ đợt 2016ac

Chùm ảnh cảm động rơi nước mắt trong ngày nhập ngũ đợt 2016

Chùm ảnh cảm động rơi nước mắt trong ngày nhập ngũ đợt 2016

Chùm ảnh cảm động rơi nước mắt trong ngày nhập ngũ đợt 2016

Chùm ảnh cảm động rơi nước mắt trong ngày nhập ngũ đợt 2016

Chùm ảnh cảm động rơi nước mắt trong ngày nhập ngũ đợt 2016

Tổng hợp

Chia sẻ

Góc Quân đội - Công An

Góc Quân đội - Công An


TOP VIEW