Đề thi THPT quốc gia 2016 tăng dần câu hỏi vận dụng kiến thức

Thứ 2, 28/09/2015 | 09:38 GMT+7

Bộ Giáo dục sẽ tiếp tục Xây dựng Ngân hàng câu hỏi, ma trận đề thi, đề thi minh họa theo hướng đánh giá năng lực, tăng dần các câu hỏi vận dụng, câu hỏi mở.

 Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2015-2016. Theo đó, trong năm học này, ngành giáo dục tiếp tục tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 để xét công nhận Tốt nghiệp THPT và làm căn cứ cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh.

Bộ Giáo dục cho biết sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên và toàn xã hội về Kỳ thi. Đồng thời thực hiện tổng kết, chú trọng đánh giá và tổ chức rút Kinh nghiệm đối với những hạn chế của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015. Từ đó, đề xuất các giải pháp thực tế, khả thi để tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

de thi thpt quoc gia 2016 tang dan cau hoi van dung kien thuc

Thí sinh trong mùa thi THPT quốc gia 2015. Ảnh: Hải Bình


Bộ cũng sẽ rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế Kỳ thi THPT quốc gia; ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn tổ chức thi và các văn bản liên quan khác. Các hội thảo, Tập huấn về công tác đề thi, công tác coi thi, chấm thi, phần mềm quản lý thi được tổ chức để cán bộ, giáo viên nắm vững quy định của quy chế.

Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục sẽ tiếp tục xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, ma trận đề thi, đề thi minh họa theo hướng đánh giá năng lực, tăng dần các câu hỏi vận dụng, câu hỏi mở ở cả 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

Bộ cũng xây dựng phương án dự phòng các rủi ro và các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thi.

Các Sở Giáo dục có nhiệm vụ tổ chức cho người học của các cơ sở giáo dục phổ thông và thí sinh tự do tại địa phương đăng kí dự thi đúng quy định; cùng với với các trường đại học tổ chức coi thi, chấm thi; Xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh của địa phương; Chủ trì cụm thi tại địa phương (nếu có) dành cho thí sinh đăng kí dự thi với mục đích chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT và tham gia công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng.

"Ngành giáo dục sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo và tổ chức thi", hướng dẫn nêu rõ.

Chia sẻ

Lao động - Việc làm


TOP VIEW