Đề xuất rút ngắn thời gian đào tạo đại học

Thứ 6, 08/01/2016 | 10:10 GMT+7

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất điều chỉnh thời gian đào tạo đại học rút ngắn còn 3-4 năm thay vì 4-6 năm như hiện nay, trong cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân mới.

 sinh viênBộ Giáo dục đề xuất cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân mới.


Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố tờ trình về Đề án hoàn thiện cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi đến Thủ tướng Chính phủ vào chiều tối ngày 7/1.

Theo đó,  hệ thống giáo dục quốc dân gồm: giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục bậc cao; giáo dục thường xuyên - học tập suốt đời. Trong đó giáo dục mầm non gồm nhà trẻ và mẫu giáo; giáo dục phổ thông cơ bản không Thay đổi, gồm: Tiểu học 5 năm; THCS 4 năm; THPT 3 năm. Giáo dục tiểu học và THCS (9 năm) chỉ có một luồng là giáo dục cơ bản.

THPT có 3 luồng, gồm: Định hướng chung (có tính hàn lâm, khoa học như hiện nay), định hướng kỹ thuật, công nghệ hay định hướng năng khiếu (nghệ thuật, thể thao). Giáo dục nghề nghiệp gồm đào tạo sơ cấp 1-3; trung cấp 3 năm (để đảm bảo khối lượng kiến thức phổ thông tối thiểu tương đương trung học phổ thông), cao đẳng 2-3 năm.

Giáo dục bậc cao gồm đại học, thạc sỹ, tiến sỹ. Trong đó đại học học từ ba đến 4 năm, phân thành ba luồng: định hướng nghiên cứu, định hướng ứng dụng, định hướng thực hành. Thạc sỹ học từ 1 đến 2 năm, phân thành hai luồng: định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng.

Theo Bộ Giáo dục, giáo dục phổ thông không có thay đổi gì về cấu trúc so với Luật Giáo dục 2005 và Luật sửa đổi một số điều của Luật giáo dục 2009. Cơ cấu mới khẳng định rõ tính phân luồng trong giáo dục THPT thông qua xác định các hướng chuyên sâu cho học sinh THPT là định hướng chung, định hướng kỹ thuật/công nghệ, hay định hướng năng khiếu. Học sinh muốn tham gia thị trường lao động sớm có thể theo học các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp và trung cấp của giáo dục nghề nghiệp.

Giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp không thay đổi về tên các trình độ và phân tầng giáo dục đại học theo quy định của Luật giáo dục đại học, nhưng có điều chỉnh về thời gian đào tạo trình độ đại học (đề xuất 3-4 năm khác với quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật giáo dục là 4-6 năm) và trình độ tiến sĩ (đề xuất 3-4 năm khác với quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật giáo dục 2-4 năm).

 
sinh viên đại học-1sinh viên đại học

sinh viên đại học-2

ISCED là viết tắt của hệ thống phân loại tiêu chuẩn quốc tế các chương trình giáo dục của UNESCO.


Cũng theo nội dung tờ trình, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân hiện nay bị phân mảnh, liên kết lỏng lẻo giữa các bộ phận (giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học), quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục chưa hợp lý, không đồng bộ. Tình trạng mất cân đối trong cơ cấu trình độ và ngành nghề đào tạo chậm được khắc phục, chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu nhân lực của Xã hội và hội nhập quốc tế.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, với Phương án cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân mới sẽ khắc phục được các tồn tại trên.

 

Theo Tin tuc Thanh Hoa

Chia sẻ

Tin tức hướng nghiệp


TOP VIEW