Lịch Sử là môn học bắt buộc trong giáo dục phổ thông mới

Thứ 2, 26/10/2015 | 11:20 GMT+7

Bộ giáo dục và Đào tạo khẳng định môn Lịch Sử là môn gióa dục bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông.

 

Một phòng thi THPT Quốc gia chỉ có 5 thí sinh tham gia thi môn Lịch sử.

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, nhiều nhà giáo dục bày tỏ lo lắng khi Lịch sử chỉ là môn tự chọn, học sinh có thể bỏ qua. Thực tế những năm gần đây, số học sinh chọn thi tốt nghiệp, THPT quốc gia ở môn Lịch sử rất ít. Thống kê của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, trong hơn một triệu thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2015, chỉ 153.600 em đăng ký thi môn Sử, các môn tự chọn khối tự nhiên như Lý là hơn 470.800, Hoá hơn 459.000.

Giải trình về vấn đề này, Bộ Giáo dục cho biết, theo dự thảo ở bậc trung học phổ thông, một trong 4 môn học bắt buộc là Công dân với Tổ quốc. Môn học này là tích hợp của 3 phân môn: Đạo đức - Công dân, Lịch sử và Quốc phòng - An ninh. Nó đáp ứng yêu cầu cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông mới là định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; định hướng giá trị công dân (quyền và nghĩa vụ), hội nhập quốc tế; tuân thủ Luật Giáo dục quốc phòng, an ninh... "Như vậy, nội dung giáo dục Lịch sử, Quốc phòng - An ninh là bắt buộc đối với tất cả học sinh cấp trung học phổ thông", báo cáo giải trình của Bộ khẳng định.

Báo cáo cũng nêu, ngoài ra ở cấp trung học phổ thông, học sinh còn được tự chọn Học lịch sử ở môn Khoa học xã hội, hoặc môn Lịch sử trong nhóm môn tự chọn (TC2) và một số chuyên đề học tập mở rộng, chuyên sâu về Lịch sử (TC3) ở môn học và chuyên đề về học tập dành cho học sinh có thiên hướng về khoa học xã hội và nghệ thuật. Ngoài ra, nội dung giáo dục này còn được tích hợp trong một số môn học khác.

 

Theo Vnexpress

Chia sẻ

Tin tức hướng nghiệp

Tin tức hướng nghiệp


TOP VIEW