Quy định của Bộ GD&ĐT về dạy thêm cho học sinh trong trường

Thứ 4, 20/09/2023 | 13:39 GMT+7

Việc tổ chức dạy thêm cho học sinh trong trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định như thế nào?

Ảnh minh họa.

Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT quy định về tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường như sau:

1. Học sinh có nguyện vọng học thêm phải viết đơn xin học thêm gửi nhà trường; cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ (sau đây gọi chung là cha mẹ học sinh) có con em xin học thêm trực tiếp ký, ghi cam kết với nhà trường về dạy thêm, học thêm vào đơn xin học thêm và chịu trách nhiệm thực hiện cam kết.

2. Hiệu trưởng nhà trường tiếp nhận đơn xin học thêm của học sinh, tổ chức phân nhóm học sinh theo học lực, phân công giáo viên phụ trách môn học và tổ chức dạy thêm theo nhóm học lực của học sinh.

3. Giáo viên có nguyện vọng dạy thêm phải có đơn đăng ký dạy thêm; trong đơn có cam kết với nhà trường về việc hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ của giáo viên theo quy định chung và các nhiệm vụ khác do nhà trường phân công, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

4. Hiệu trưởng nhà trường xét duyệt danh sách giáo viên dạy thêm, phân công giáo viên dạy thêm, xếp thời khoá biểu dạy thêm phù hợp với học lực của học sinh.

Như vậy, việc tổ chức dạy thêm trong trường được quy định như trên.

Chia sẻ

Góc học sinh - Sinh Viên

Góc học sinh - Sinh Viên


TOP VIEW