Trường đại học không được tuyển quá 15.000 sinh viên chính quy

Thứ 4, 23/12/2015 | 16:26 GMT+7

Riêng trường thuộc khối ngành y tế, sức khỏe không được quá 8.000 sinh viên hệ chính quy, trường khối ngành nghệ thuật quy mô không quá 5.000 sinh viên.

Ảnh minh họa

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư 32 xác định chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở giáo dục đại học, dựa trên 3 tiêu chí. Tiêu chí 1 là lấy tổng quy mô sinh viên chính quy theo khối ngành của cơ sở giáo dục đại học chia cho tổng số giảng viên quy đổi của khối ngành đó. Nếu số sinh viên chính quy tính trên một giảng viên quy đổi vượt quy định thì chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của khối ngành không được quá 1/4 quy mô năng lực đào tạo tối đa của khối ngành đó.

Số sinh viên chính quy tính trên một giảng viên quy đổi theo khối ngành được xác định không vượt quá các định mức như sau:

Tiêu chí 2 là diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của cơ sở giáo dục đại học tính trên một sinh viên chính quy không thấp hơn 2,5 m2. Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo gồm các hạng mục: Hội trường, giảng đường, phòng học các loại; Thư viện, trung tâm học liệu; Phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng Thực tập, nhà tập đa năng.

Tiêu chí 3 là quy mô đào tạo, trường đại học không được quá 15.000 sinh viên chính quy. Riêng trường thuộc khối ngành y tế, sức khỏe phải đảm bảo quy mô tối đa thấp hơn, với mức khống chế không quá 8.000 sinh viên hệ chính quy, trường khối ngành nghệ thuật không được quá 5.000 sinh viên.

Thông tư 32 cũng quy định các trường đại học đang đào tạo cao đẳng bắt buộc phải giảm chỉ tiêu hệ này ít nhất 30% so với chỉ tiêu năm 2015, tiến tới dừng tuyển sinh hệ cao đẳng trong trường đại học trước năm 2020. Cơ sở giáo dục đại học đang đào tạo trung cấp phải dừng tuyển sinh hệ này trước năm 2017.

Đối với Đại học quốc gia và đại học vùng, quy mô sinh viên chính quy tối đa được xác định theo các trường thành viên. Những trường hợp đặc biệt, Bộ trưởng Giáo dục sẽ xem xét và quyết định đối với từng trường hợp cụ thể.

Quy định trên được thực hiện từ ngày 1/2/2016.

 

Theo Vnexpress

Chia sẻ

Tin tức hướng nghiệp


TOP VIEW