Định hướng nghề nghiệp

Ngành quản lý nhà nước
Ngành quản lý nhà nước

35226 view | Thứ 2, 01/02/2016 | 10:58 GMT+7

Ngành truyền thông đa phương tiện
Ngành truyền thông đa phương tiện

31592 view | Thứ 6, 29/01/2016 | 09:01 GMT+7

Ngành Marketing
Ngành Marketing

23150 view | Thứ 4, 27/01/2016 | 15:54 GMT+7

Ngành du lịch
Ngành du lịch

2654 view | Thứ 4, 27/01/2016 | 15:16 GMT+7

Ngành bộ đội
Ngành bộ đội

65694 view | Thứ 4, 27/01/2016 | 14:07 GMT+7

Ngành khoa học máy tính
Ngành khoa học máy tính

15021 view | Thứ 2, 25/01/2016 | 11:14 GMT+7

Cách chọn nghề nghiệp phù hợp với tính cách
Cách chọn nghề nghiệp phù hợp với tính cách

17365 view | Thứ 7, 23/01/2016 | 10:14 GMT+7

Phải xác định hướng đi, nghề nghiệp trước lớp 12
Phải xác định hướng đi, nghề nghiệp trước lớp 12

38199 view | Thứ 6, 22/01/2016 | 09:43 GMT+7

Ngành nhân sự
Ngành nhân sự

20529 view | Thứ 4, 20/01/2016 | 17:45 GMT+7

Ngành quản lý giáo dục
Ngành quản lý giáo dục

17653 view | Thứ 4, 20/01/2016 | 16:11 GMT+7

Ngành lương thực - thực phẩm
Ngành lương thực - thực phẩm

3655 view | Thứ 4, 20/01/2016 | 16:09 GMT+7

Chuẩn ngành nghề giáo viên mầm non
Chuẩn ngành nghề giáo viên mầm non

20385 view | Thứ 6, 15/01/2016 | 09:53 GMT+7

Ngành tâm lý học thi khối gì? trường nào?
Ngành tâm lý học thi khối gì? trường nào?

50065 view | Thứ 5, 14/01/2016 | 15:31 GMT+7

Ngành tâm lý học
Ngành tâm lý học

27719 view | Thứ 5, 14/01/2016 | 15:25 GMT+7

Ngành công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông
Ngành công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông

11490 view | Thứ 5, 14/01/2016 | 15:16 GMT+7

Ngành  dầu khí
Ngành dầu khí

8177 view | Thứ 5, 14/01/2016 | 08:23 GMT+7

Ngành sinh học
Ngành sinh học

18486 view | Thứ 4, 13/01/2016 | 21:43 GMT+7

Ngành bảo vệ thực vật học gì? làm gì?
Ngành bảo vệ thực vật học gì? làm gì?

19277 view | Thứ 4, 13/01/2016 | 21:19 GMT+7

Ngành công an
Ngành công an

24678 view | Thứ 4, 13/01/2016 | 11:10 GMT+7

Ngành hàng không
Ngành hàng không

27143 view | Thứ 2, 11/01/2016 | 18:15 GMT+7

Cách định hướng mục tiêu nghề nghiệp cho tương lai
Cách định hướng mục tiêu nghề nghiệp cho tương lai

10363 view | Thứ 2, 11/01/2016 | 17:20 GMT+7

Nghề diễn viên điện ảnh
Nghề diễn viên điện ảnh

45064 view | Thứ 2, 11/01/2016 | 00:46 GMT+7

Những nghề "vặt vãnh" nhưng hái ra tiền khủng
Những nghề "vặt vãnh" nhưng hái ra tiền khủng

21533 view | Thứ 6, 08/01/2016 | 08:25 GMT+7

Ngành kỹ thuật công trình thủy học và làm gì?
Ngành kỹ thuật công trình thủy học và làm gì?

4255 view | Thứ 6, 08/01/2016 | 01:37 GMT+7

Khi nào công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2024?
Khi nào công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2024?

66 view | Thứ 2, 01/07/2024 | 15:56 GMT+7


TOP VIEW