Định hướng nghề nghiệp trực tuyến - Kinh nghiệm từ các chuyên gia | Page 4

Cách chọn nghề nghiệp phù hợp với tính cách
Cách chọn nghề nghiệp phù hợp với tính cách

17282 view | Thứ 7, 23/01/2016 | 10:14 GMT+7

Phải xác định hướng đi, nghề nghiệp trước lớp 12
Phải xác định hướng đi, nghề nghiệp trước lớp 12

38102 view | Thứ 6, 22/01/2016 | 09:43 GMT+7

Ngành nhân sự
Ngành nhân sự

20412 view | Thứ 4, 20/01/2016 | 17:45 GMT+7

Ngành quản lý giáo dục
Ngành quản lý giáo dục

17564 view | Thứ 4, 20/01/2016 | 16:11 GMT+7

Ngành lương thực - thực phẩm
Ngành lương thực - thực phẩm

3584 view | Thứ 4, 20/01/2016 | 16:09 GMT+7

Chuẩn ngành nghề giáo viên mầm non
Chuẩn ngành nghề giáo viên mầm non

20316 view | Thứ 6, 15/01/2016 | 09:53 GMT+7

Ngành tâm lý học thi khối gì? trường nào?
Ngành tâm lý học thi khối gì? trường nào?

49845 view | Thứ 5, 14/01/2016 | 15:31 GMT+7

Ngành tâm lý học
Ngành tâm lý học

27574 view | Thứ 5, 14/01/2016 | 15:25 GMT+7

Ngành công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông
Ngành công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông

11309 view | Thứ 5, 14/01/2016 | 15:16 GMT+7

Ngành  dầu khí
Ngành dầu khí

8080 view | Thứ 5, 14/01/2016 | 08:23 GMT+7

Ngành sinh học
Ngành sinh học

18346 view | Thứ 4, 13/01/2016 | 21:43 GMT+7

Ngành bảo vệ thực vật học gì? làm gì?
Ngành bảo vệ thực vật học gì? làm gì?

18870 view | Thứ 4, 13/01/2016 | 21:19 GMT+7

Ngành công an
Ngành công an

24509 view | Thứ 4, 13/01/2016 | 11:10 GMT+7

Ngành hàng không
Ngành hàng không

26921 view | Thứ 2, 11/01/2016 | 18:15 GMT+7

Cách định hướng mục tiêu nghề nghiệp cho tương lai
Cách định hướng mục tiêu nghề nghiệp cho tương lai

10193 view | Thứ 2, 11/01/2016 | 17:20 GMT+7

Nghề diễn viên điện ảnh
Nghề diễn viên điện ảnh

44791 view | Thứ 2, 11/01/2016 | 00:46 GMT+7

Những nghề "vặt vãnh" nhưng hái ra tiền khủng
Những nghề "vặt vãnh" nhưng hái ra tiền khủng

21347 view | Thứ 6, 08/01/2016 | 08:25 GMT+7

Ngành kỹ thuật công trình thủy học và làm gì?
Ngành kỹ thuật công trình thủy học và làm gì?

3865 view | Thứ 6, 08/01/2016 | 01:37 GMT+7

Thảo luận: các ngành nghề khối D lương cao
Thảo luận: các ngành nghề khối D lương cao

5869 view | Thứ 6, 08/01/2016 | 01:03 GMT+7

Ngành kỹ thuật nông nghiệp học gì? làm gì?
Ngành kỹ thuật nông nghiệp học gì? làm gì?

14993 view | Thứ 5, 07/01/2016 | 16:07 GMT+7

Xu hướng việc làm ngành quản trị khách sạn?
Xu hướng việc làm ngành quản trị khách sạn?

2375 view | Thứ 5, 07/01/2016 | 10:41 GMT+7

Ngành y học cổ truyền ra làm gì?
Ngành y học cổ truyền ra làm gì?

22865 view | Thứ 4, 06/01/2016 | 19:32 GMT+7

Ngành xây dựng
Ngành xây dựng

11227 view | Thứ 3, 05/01/2016 | 23:28 GMT+7

Ngành nghề khối D tại Hà Nội
Ngành nghề khối D tại Hà Nội

1774 view | Thứ 2, 04/01/2016 | 15:40 GMT+7