Tin tuyển sinh năm nay - Hướng Nghiệp 24h | Trang 5

Những trường hợp không gọi, miễn gọi nhập ngũ
Những trường hợp không gọi, miễn gọi nhập ngũ - (1364 lượt xem)

Theo Thông tư 140/2015/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của Bộ Quốc phòng, chính thức có hiệu lực từ ngày 30-1-2016 quy định, không gọi - miễn gọi nhập ngũ vào Quân đội...

Tuyển sinh Đại học Tài chính kế toán năm 2016
Tuyển sinh Đại học Tài chính kế toán năm 2016 - (3228 lượt xem)

Thông tin tuyển sinh đại học tài chính kế toán năm nay, 2016. Tin tuyển sinh, ngành tuyển sinh, khối xét tuyển, Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển ĐH tài chính kế toán 2016

Tuyển sinh Đại học Y Dược Cần Thơ 2016
Tuyển sinh Đại học Y Dược Cần Thơ 2016 - (4747 lượt xem)

Đại học Y dược Cần Thơ công bố danh sách ngành nghề và khối thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016. Theo đó, trong năm nay trường tuyển 1300 chỉ tiêu

Ngành công an tuyển sinh 2016 có gì mới?
Ngành công an tuyển sinh 2016 có gì mới? - (1805 lượt xem)

Các trường CAND sẽ triển khai theo Đề án đổi mới tuyển sinh của cả nước... Thí sinh vẫn phải trải qua khâu sơ tuyển đảm bảo các tiêu chuẩn về độ tuổi, sức khỏe, học lực, hạnh kiểm, lý lịch theo quy định của Bộ Công an...

Các khối thi đại học ngành công an
Các khối thi đại học ngành công an - (65131 lượt xem)

Ở các trường công an năm nay tuyển sinh những khối thi nào. Năm nay, 2016 các trường công an lấy bao nhiêu điểm? Tham khảo điểm xét tuyển khối ngành công an...

Tuyển sinh Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô
Tuyển sinh Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô - (6983 lượt xem)

Thông tin tuyển sinh Trường Cao đẳng công nghiệp Quốc phòng, 2016. Trường Cao đẳng công nghiệp Quốc phòng tuyển sinh năm nay gồm có những ngành nghề gì? Hệ quân sự, dân sự ngành gì? Phương thức xét tuyển thí sinh...

Tuyển sinh Trường Cao đẳng công nghiệp Quốc phòng
Tuyển sinh Trường Cao đẳng công nghiệp Quốc phòng - (2870 lượt xem)

Thông tin tuyển sinh Trường Cao đẳng công nghiệp Quốc phòng, 2016. Trường Cao đẳng công nghiệp Quốc phòng tuyển sinh năm nay gồm có những ngành nghề gì? Hệ quân sự, dân sự ngành gì? Phương thức xét tuyển thí sinh...

Tuyển sinh Trường Sĩ quan Kỹ thuật QS Vinhempich
Tuyển sinh Trường Sĩ quan Kỹ thuật QS Vinhempich - (5458 lượt xem)

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội, 2016. Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội tuyển sinh năm nay gồm có những ngành nghề gì? Hệ quân sự, dân sự ngành gì? Phương thức xét tuyển thí sinh...

Tuyển sinh Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội
Tuyển sinh Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội - (23458 lượt xem)

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội, 2016. Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội tuyển sinh năm nay gồm có những ngành nghề gì? Hệ quân sự, dân sự ngành gì? Phương thức xét tuyển thí sinh...

Tuyển sinh Trường Sĩ quan không quân
Tuyển sinh Trường Sĩ quan không quân - (7622 lượt xem)

Thông tin tuyển sinh Trường Sĩ quan không quân, 2016. Trường Sĩ quan không quân tuyển sinh năm nay gồm có những ngành nghề gì? Hệ quân sự, dân sự ngành gì? Phương thức xét tuyển thí sinh...

Tuyển sinh học viện kỹ thuật quân sự
Tuyển sinh học viện kỹ thuật quân sự - (6509 lượt xem)

Thông tin tuyển sinh học viên kỹ thuật quân sự, 2016. Trường học viện kỹ thuật quân sự tuyển sinh năm nay gồm có những ngành nghề gì? Điểm chuẩn xét tuyển bao nhiêu?

Tuyển sinh học viện quân y
Tuyển sinh học viện quân y - (7215 lượt xem)

Thông tin tuyển sinh học viên quân y, 2016. Trường học viện quân y tuyển sinh năm nay gồm có những ngành nghề gì? Điểm chuẩn xét tuyển bao nhiêu?

Tuyển sinh Học viện khoa học Quân sự
Tuyển sinh Học viện khoa học Quân sự - (8504 lượt xem)

Thông tin tuyển sinh Học viện khoa học Quân sự, 2016. Trường Học viện khoa học Quân sự tuyển sinh năm nay gồm có những ngành nghề gì? Điểm chuẩn xét tuyển bao nhiêu?

Tuyển sinh Học viện Biên Phòng
Tuyển sinh Học viện Biên Phòng - (5755 lượt xem)

Thông tin tuyển sinh Học viện Biên Phòng, 2016. Trường Học viện Biên Phòng tuyển sinh năm nay gồm có những ngành nghề gì? Điểm chuẩn xét tuyển bao nhiêu?

Tuyển sinh Học viện Hậu cần
Tuyển sinh Học viện Hậu cần - (12264 lượt xem)

Thông tin tuyển sinh Học viện Hậu cần, 2016. Trường Học viện Hậu cần tuyển sinh năm nay gồm có những ngành nghề gì? Hệ quân sự, dân sự ngành gì? Phương thức xét tuyển thí sinh...

Tuyển sinh Học viện Phòng không - Không quân
Tuyển sinh Học viện Phòng không - Không quân - (5062 lượt xem)

Thông tin tuyển sinh Học viện Phòng không - Không quân, 2016. Trường Học viện Phòng không - Không quân tuyển sinh năm nay gồm có những ngành nghề gì? Hệ quân sự, dân sự ngành gì? Phương thức xét tuyển thí sinh...

Tuyển sinh trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp
Tuyển sinh trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp - (2880 lượt xem)

Thông tin tuyển sinh trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp, 2016. Trường trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp tuyển sinh năm nay gồm có những ngành nghề gì? Hệ quân sự, dân sự ngành gì? Phương thức xét tuyển thí sinh...

Tuyển sinh Trường Sĩ quan Đặc công
Tuyển sinh Trường Sĩ quan Đặc công - (7412 lượt xem)

Thông tin tuyển sinh Trường Sĩ quan Đặc công, 2016. Trường Trường Sĩ quan Đặc công tuyển sinh năm nay gồm có những ngành nghề gì? Hệ quân sự, dân sự ngành gì? Phương thức xét tuyển thí sinh...

Tuyển sinh Trường Sĩ quan Phòng Hóa
Tuyển sinh Trường Sĩ quan Phòng Hóa - (4278 lượt xem)

Thông tin tuyển sinh Trường Sĩ quan Phòng Hóa, 2016. Trường Trường Sĩ quan Phòng Hóa tuyển sinh năm nay gồm có những ngành nghề gì? Hệ quân sự, dân sự ngành gì? Phương thức xét tuyển thí sinh...

Tuyển sinh Trường Sĩ quan Công binh
Tuyển sinh Trường Sĩ quan Công binh - (3643 lượt xem)

Thông tin tuyển sinh Trường Sĩ quan Công binh, 2016. Trường Trường Sĩ quan Công binh tuyển sinh năm nay gồm có những ngành nghề gì? Hệ quân sự, dân sự ngành gì? Phương thức xét tuyển thí sinh...

Tuyển sinh Trường Sĩ quan Thông tin
Tuyển sinh Trường Sĩ quan Thông tin - (6877 lượt xem)

Thông tin tuyển sinh Trường Sĩ quan Thông tin, 2016. Trường Trường Sĩ quan Thông tin tuyển sinh năm nay gồm có những ngành nghề gì? Hệ quân sự, dân sự ngành gì? Phương thức xét tuyển thí sinh...

Tuyển sinh Trường Sĩ quan Lục quân 1
Tuyển sinh Trường Sĩ quan Lục quân 1 - (22185 lượt xem)

Thông tin tuyển sinh Trường Sĩ quan Lục quân 1, 2016. Trường Sĩ quan Lục quân 1 tuyển sinh năm nay gồm có những ngành nghề gì? Hệ quân sự, dân sự ngành gì? Phương thức xét tuyển thí sinh...

Tuyển sinh Trường Sĩ quan Lục quân 2
Tuyển sinh Trường Sĩ quan Lục quân 2 - (17878 lượt xem)

Thông tin tuyển sinh Trường Sĩ quan Lục quân 2, 2016. Trường Sĩ quan Lục quân 2 tuyển sinh năm nay gồm có những ngành nghề gì? Hệ quân sự, dân sự ngành gì? Phương thức xét tuyển thí sinh...

Tuyển sinh Học Viện Hải Quân
Tuyển sinh Học Viện Hải Quân - (4275 lượt xem)

Thông tin tuyển sinh Học Viện Hải Quân, 2016. Trường Học Viện Hải Quân tuyển sinh năm nay gồm có những ngành nghề gì? Hệ quân sự, dân sự ngành gì? Phương thức xét tuyển thí sinh...

Tuyển sinh trường Sĩ quan Chính trị
Tuyển sinh trường Sĩ quan Chính trị - (15961 lượt xem)

Thông tin tuyển sinh trường Sĩ quan Chính trị, 2016. Trường trường Sĩ quan Chính trị tuyển sinh năm nay gồm có những ngành nghề gì? Hệ quân sự, dân sự ngành gì? Phương thức xét tuyển thí sinh...

@ Hướng Nghiệp 24h.